Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter
Tjänster
Service lastbil och buss

SCANIAOLJOR UTVECKLADE FÖR ATT LEVERERA

Alla Scaniaoljor är utvecklade för att ge maximala prestanda när det gäller skydd, bränsleekonomi och miljöpåverkan. Vår senaste generation LDF-4-olja tar denna prestanda till en helt ny nivå genom att minska bränsleförbrukningen avsevärt jämfört med användningen av LDF-3 10W-40 och fördubbla bytesintervallet för partikelfiltret.

Scania oil range - the best oil for your engine

 

VÄLJ DEN PERFEKTA OLJAN
FÖR DIN SCANIAMOTORSCANIAOLJA E7 15W-40

 • Scanias E7-olja är utvecklad för de marknader som kräver olja av ACEA E7-kvalitet. Scanias E7-olja uppfyller Scanias minimikrav för oljor.
 • Den här oljan byts enligt normala bytesintervall.
 • Passar både radmotorer och V8-motorer.
 • Passar inte motorer med system för efterbehandling av avgaser.
   

SCANIAOLJA BEO-2

 • Scanias BEO-2-olja är särskilt utvecklad för Scanias ED95-bioetanolmotor.
 • Den möjliggör förlängda oljebytesintervall och har överlägsen prestanda när det gäller att ge motorn en lång livslängd.
   

SCANIAOLJA LDF-3 10W-40

 • Scaniaoljan LDF-3 10W-40 är utvecklad för att ge Scanias Euro V-motorer (eller äldre) bästa möjliga totala driftekonomi. Den passar även Scanias Euro VI-motorer med system för efterbehandling av avgaser.
 • Möjliggör utökade oljebytesintervall.
 • Passar både radmotorer och V8-motorer.
 • Passar lika bra för användning med bränsle av låg kvalitet (högt svavelinnehåll).
   

SCANIAOLJA LDF-4

 • Scaniaoljan LDF-4 är utvecklad för att ge Scanias Euro VI-motorer bästa möjliga totala driftekonomi.
 • Passar CNG- och LNG-motorer.
 • Möjliggör utökade oljebytesintervall.
 • Möjliggör utökade bytesintervall för partikelfilter (dubbelt så långa intervall jämfört med användning av Scaniaoljan LDF-3).
 • Scania LDF-4 är en lågviskös olja som minskar bränsleförbrukningen, sänker bränslekostnaderna och ditt miljöavtryck.
 • Får endast användas med bränsle av hög kvalitet (max. 10 ppm svavelhalt).

Information om Scanias oljor

Scaniaolja E7 15W-40 Scaniaolja BEO-2 Scaniaolja LDF-3 10W-40 Scaniaolja LDF-4
Euro I
JA
E/T
JA
JA
Euro II
JA
E/T
JA
JA
Euro III
JA
E/T
JA
JA
Euro IV
JA
E/T
JA
JA
Euro V
JA
E/T
JA
JA
Euro VI
NEJ
E/T
JA
JA
ED95-bioetanolmotor
NEJ
JA
NEJ
NEJ
Temperaturintervall
-15 till +30 °C
-25 till +30 °C
-25 till +30 °C
-30 till +30 °C
Bytesintervall
NORMALT
UTÖKAT
UTÖKAT
UTÖKAT
Bränslebesparing
-
-
>1 % jämfört med E7
JA
Visste du att
 • Scania som enda tillverkare genomför mycket omfattande fälttester av alla sina oljeblandningar i företagets egna motorer.

 • Varje Scaniaolja är unik, och varje oljeblandning är utvecklad för en särskild motorfamilj.

 • Scaniaoljorna minimerar olje- och bränsleförbrukningen samt påverkan på avgasefterbehandlingen.

 • De passar motorer med eller utan partikelfilter och de flesta motorer som är utrustade med system för SCR NOx-reduktion.

 • LDF står för teststandarden Long Drain Field, vilket innebär att vi har testat oljorna och motorerna i 155 000 km, i stället för 60 000 km, innan vi har tömt motorerna på olja och undersökt motordelarna.

 • Bytesintervallet för partikelfiltret (DPF) fördubblas nästan vid användning av Scania LDF-4.
UNDERPRESTERANDE OLJOR GER UNDERPRESTERANDE FORDON
 • Ökad oljeförbrukning.

 • Ökat slitage på lyftare och rullar.

 • Ökad risk för oljeförsurning som kan ge upphov till korrosion på mjuka metaller och avlagringar på kolvarna.

 • Ökad risk för uppkomst av oljeslam som kan blockera filter och till och med motorns oljekanaler.

 • Försämrad smörjning vid kallstarter, vilket ökar slitaget på motorn.

 • Högre bränsleförbrukning vid användning av olja med fel viskositet.