Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Skydda din tillgänglighet

Du har byggt upp en verksamhet du tror starkt på. Men alla verksamheter – även din – har sårbarheter. Även om du alltid gör ditt bästa måste du vara beredd på det värsta. Våra försäkringar hjälper dig att minimera de ekonomiska förlusterna, hantera eventuella skador och optimera din tillgänglighet.

Rätt skydd

Scanias försäkringar är utformade för att hjälpa dig att minimera dina ekonomiska förluster, maximera din tillgänglighet och känna fullständigt lugn.

FAKTA

FÖRDELAR

Vi försäkrar Scania Lastbilar men även övriga märken och fordon. Du väljer själv vilken omfattning som passar dig och ditt fordon.

 

• Trafikförsäkring - ersätter personskador och skador på annans egendom.  

• Halvförsäkring - ersätter skada genom brand, stöld, glasskada, räddning, rättsskydd samt kris.

• Helförsäkring – ersätter skador på det egna fordonet vid trafikolycka, dikeskörning eller skadegörelsen. 

• Förarens lösöre - ersätter förarens personliga tillhörigheter om de skadas under färd med fordonet. 

• Avställningsförsäkring - innehåller brandförsäkring, stöldförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Man får även ersättning om lastbilen utsätts för skadegörelse. Avställningsförsäkringen gäller bara för fordon som befinner sig i Sverige. 

• Avbrottsförsäkring - ger rätt till ersättning i högst 60 dagar när fordonet inte kan användas pga. stöld, brand, kollision eller dikeskörning. Hur stor ersättningen blir beror på lastbilens ålder, vikt och körsträcka.

• Körvidareförsäkring – utökar området för räddningsförsäkringen till Gröna Korts området.

• Transportöransvar – lagstadgad försäkring för den som yrkesmässigt transporterar annans gods.

• Bulkansvar – ersätter mottagaren om godset kontamineras

• Åkarförsäkring – anpassad företagsförsäkring för det mindre åkeriet

Om du skulle råka ut för en skada ser vi till att ditt fordon kommer till en Scaniaverkstad som har kunskap att reparera den på rätt sätt och där Scania originaldelar är en självklarhet. Tillsammans med Scania Assistans och vårt nära samarbete med verkstäderna ser vi till att ditt fordon snabbt kommer ut på vägarna igen.

Fakta

Scania GAP-försäkring hjälper dig att skydda din investering vid en totalförlust på grund av olycka, stöld eller brand. Hela investeringen är väl försäkrad. Ditt företag och din familj behöver inte betala något ur egen ficka.

Fördelar

Med den här planen kan du tryggt känna att du klarar att betala av din utestående skuld. Den gör det lättare att skaffa ett nytt fordon och gör det möjligt att få tillbaka eventuella egna pengar du satsat på ditt fordon.

LÅT OSS PRATA FINANSIERING

Vi diskuterar gärna dina affärsbehov med dig!
Ring oss eller fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig.

08-553 837 50