Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Bussar för stads- och regiontrafik

För varje mil och varje resa

Skapa en hållbar mobilitet

Storstäder över hela världen påverkas av de ökade transportbehoven som urbaniseringen medför. Det skapar utmaningar i form av trafikstockningar samt luftföroreningar som påverkar både människor och miljö.

 

Ett effektivt sätt att hantera dessa problem är genom att minska antalet fordon och istället pendla tillsammans, vilket i sin tur kräver ett attraktivt kollektivtrafiksystem. Ytterligare minskning av utsläppen kräver energieffektiva bussar som drivs med el eller förnybara bränslen, eller kombination av dessa utifrån varje regions förutsättningar. Scanias bussar tillsammans med vårt tjänsteerbjudande kombinerar hållbarhet med god driftekonomi på bästa tänkbara sätt, vilket är en förutsättning för att skapa hållbara transporter i stor skala och över tid.

Produkterbjudande

Vår produktportfölj innehåller bussmodeller med flera möjliga alternativ, vilket ger operatörerna möjlighet att anpassa modell och konfiguration för att på bästa sätt möta deras behov.

 

FÖRBÄTTRAR DRIFTEKONOMIN

Lönsamhet för våra kunder utgör en viktig grund när vi utvecklar våra bussar och tjänster. Vi vet att det är viktigt att kunna maximera sina bussars tillgänglighet för att uppnå en mycket god driftekonomi. Därför erbjuder vi bussar som är mycket energieffektiva och pålitliga, i kombination med våra professionella tjänster.

 

Implementering av e-mobilitet

Varje stad eller rutt har sina unika förhållanden som måste analyseras för att hitta rätt bussar och laddningslösningar. Scania bistår med råd och hjälp avseende laddningsinfrastruktur och optimala specifikationer av dina fordon.

Kontakta din lokala återförsäljare

Har du frågor om försäljning eller behöver mer information om våra fordon, produkter eller tjänster, kontakta din lokala Scania återförsäljare.

Hitta din närmaste återförsäljare här
Ring oss
E-post
E-post verkstad
Webbplats
ÖPPETTIDER
ACCEPTERADE KREDITKORT