Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Bussar för stads- och regiontrafik

Skapa en hållbar mobilitet

Storstäder över hela världen påverkas av de ökade transportbehoven som urbaniseringen medför. Det skapar utmaningar i form av trafikstockningar samt luftföroreningar som påverkar både människor och miljö.

 

Ett effektivt sätt att hantera dessa problem är genom att minska antalet fordon och istället pendla tillsammans, vilket i sin tur kräver ett attraktivt kollektivtrafiksystem. Ytterligare minskning av utsläppen kräver energieffektiva bussar som drivs med el eller förnybara bränslen, eller kombination av dessa utifrån varje regions förutsättningar. Scanias bussar tillsammans med vårt tjänsteerbjudande kombinerar hållbarhet med god driftekonomi på bästa tänkbara sätt, vilket är en förutsättning för att skapa hållbara transporter i stor skala och över tid.

Produkterbjudande

Vår produktportfölj innehåller bussmodeller med flera möjliga alternativ, vilket ger operatörerna möjlighet att anpassa modell och konfiguration för att på bästa sätt möta deras behov.

 

FÖRBÄTTRAR DRIFTEKONOMIN

Lönsamhet för våra kunder utgör en viktig grund när vi utvecklar våra bussar och tjänster. Vi vet att det är viktigt att kunna maximera sina bussars tillgänglighet för att uppnå en mycket god driftekonomi. Därför erbjuder vi bussar som är mycket energieffektiva och pålitliga, i kombination med våra professionella tjänster.

 

Tjänsteerbjudande

Flexibelt Underhåll

Flexibla underhållsplaner är skräddarsydd service, baserad på hur du använder ditt fordon och som talar om när det är dags att besöka verkstaden. På så sätt maximeras din tillgänglighet och risken för oplanerade och kostsamma stillestånd minimeras.

Tillhandahållandet av data gör det möjligt för oss att skapa tjänster som levererar direkt affärsvärde. Få mer information om hur du kan utnyttja våra uppkopplade tjänster och omvandla dem till åtgärder i din organisation.

Scania Finans erbjuder flexibla och skräddarsydda finansierings- och försäkringslösningar som ger våra kunder förutsägbara kostnader och hanterbara risker under fordonens hela livscykel.

Implementering av e-mobilitet

Varje stad eller rutt har sina unika förhållanden som måste analyseras för att hitta rätt bussar och laddningslösningar. Scania bistår med råd och hjälp avseende laddningsinfrastruktur och optimala specifikationer av dina fordon.

Kontakta din lokala återförsäljare

Har du frågor om försäljning eller behöver mer information om våra fordon, produkter eller tjänster, kontakta din lokala Scania återförsäljare.

Hitta din närmaste återförsäljare här
Ring oss
E-post
E-post verkstad
Webbplats
ÖPPETTIDER
ACCEPTERADE KREDITKORT