Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Allt du behöver veta om elektrifiering, direkt i din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Till anmälan

Karriär

Vår mest värdefulla tillgång är våra medarbetare

Scanias mest värdefulla tillgång är våra medarbetare. I en dynamisk miljö bidrar din kunskap och unika bakgrund till den mångfald som utgör en del av vår framgång. Här finns en plats för alla – från generalister till specialister och chefer. Om du är motiverad och beredd att ta ansvar har du alla möjligheter hos oss.

 

Välj att söka efter din framtida tjänst hos oss, eller varför inte registrera ditt CV för att tillgängligöra din profil för våra rekryterare. 

Vi driver en verklig förändring

När du väljer att följa med på vår resa mot ett hållbart transportsystem bidrar du till transportbranschens framtid. Du blir en del av ett team som kan göra verklig skillnad – en del av en drivande kraft med beprövade meriter, förmågan att få saker att hända och skapa verklig förändring. Att vara en del av denna starka och stödjande kultur ger människor möjlighet att växa och bidra.

Vi får saker gjorda, med prestanda som vår konstant

Scania är en kraftfull, global organisation som har tillägnat sig omfattande kunskaper och färdigheter inom transportvärlden under hundra års verksamhet. Vår erfarenhet och beslutsamhet ger oss möjlighet att göra skillnad för transportbranschens framtid.


Vi på Scania har en stark kultur av att utveckla och lansera innovationer som fungerar väl i stor skala, för att kunna driva verklig förändring.

Tillsammans som ett team och förenade av starka värderingar

Vi har en stark och stödjande kultur, där varje individ ses, respekteras och har möjlighet att bidra. Vi litar på varandra för att agera och fatta beslut, och vi tror på en mer flexibel framtida arbetsplats som baseras på individuella behov.

 

Hos oss sker utvecklingen naturligt – individer, team och våra kunderbjudanden får det stöd de behöver för att växa. Resultatet är ett branschledande företag med motiverade och engagerade människor som vill vara med och driva omställningen till ett hållbart transportsystem.

Engagerat i en bättre framtid

Scania har målsättningen att driva omställningen till ett hållbart transportsystem genom att utveckla säkra, smarta och energieffektiva transportlösningar som är bättre för båda människorna och vår planet.

 

Det är en djärv och spännande resa med ett öppet slut. Vår innovativa anda och beslutsamhet är det som håller oss i gång till dess att vi når de vetenskapligt baserade mål som Scania – en av pionjärerna inom branschen – har åtagit sig att uppnå.

Mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering utgör en strategisk nödvändighet för Scania. Genom att samla medarbetare med bredast möjliga kunnande, kunskaper, bakgrunder och erfarenheter säkerställer vi den nödvändiga mångfalden på Scania. Denna mångfald, tillsammans med en inkluderande företagskultur, är det som driver vår verksamhet framåt. Vi kallar detta unika och systemanpassade tillvägagångssätt Skill Capture och det utgör ett viktigt inslag i vår hållbara medarbetarstrategi för Scanias 52 000 medarbetare över hela världen.

 

Att skapa den mångfald och inkludering som utgör kärnan i Skill Capture är – framförallt – det enda rätta att göra. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig inkluderade, stolta och glada över att arbeta hos oss, oavsett ursprung eller vilka de är. Mångfald handlar inte bara om det som kan synas på ytan, till exempel kön eller etnicitet, utan lika mycket om kultur, sexuell läggning, livserfarenheter och mycket mer.

Skill Capture handlar dessutom om mer än att bara göra det som är rätt för oss på Scania: Det är även en strategisk nödvändighet. Transportbranschen, våra kunder och världen förändras snabbt och Scania måste spegla dessa förändringar för att hålla jämna steg med vår omvärld.

Skill Capture är Scanias svar på de krav som utgör en del av förändringen till en ny och mer hållbar transportbransch. En mångskiftande grupp medarbetare ger Scania den kognitiva förmåga vi behöver för att skapa de nya tekniska lösningar som transportbranschen kräver. Ett mångfaldigt och inkluderande Scania har dessutom större möjligheter att hitta och behålla de talanger vi behöver för att ta oss framåt. 

 

Hur fungerar Skill Capture?

  • Vi använder oss av ett systemanpassat tillvägagångssätt för att hjälpa cheferna och deras team i sitt arbete med att få medarbetarna att utveckla sin fulla potential.

  • Vi har inledande Skill Capture-kurser för alla ledningsgrupper. 

  • De utbildade cheferna utbildar sedan sina medarbetare genom att låta meddelandena flöda nedåt i organisationen via medvetenhetsprogram och samarbete i grupper. Varje avdelning planerar sedan sina egna aktiviteter.

  • Vår årliga medarbetarbarometer innehåller tre frågor om mångfald och inkludering för att mäta effekterna av vårt arbete med Skill Capture och vilka framsteg som görs. Vi använder sedan feedbacken som en grund för ytterligare initiativ.

  • Vi följer sedan upp dessa initiativ: vårt Skill Capture-team träffar vår bolagsstyrelse tre gånger om året för att uppdatera dem om våra framsteg.

Möt våra medarbetare

Scania värdesätter och gynnas av mångfalden av färdigheter, bakgrunder, upplevelser och kulturer hos företagets över 50 000 medarbetare i över 100 länder. Här berättar ett antal av våra medarbetare hur det är att arbeta på Scania.

Frida Nellros

Hon kunde ha fått ett jobb i spelbranschen eller arbetat med strömmade underhållningstjänster. Men Frida Nellros valde Scania. – Jag gillar teknisk utveckling som gör skillnad för samhället, förklarar hon.

Daniel Peña

Rymdindustrin var inte tillräckligt innovativ för Daniel Peña som i stället siktade in sig på Scania. Nu älskar han att komma till jobbet varje dag.