Sverige
FÄRDSKRIVARTJÄNSTER

FÄRDSKRIVAR- TJÄNSTER

HÅLL KOLL PÅ DIN FORDONSPARK

Scanias färdskrivartjänster ger dig en detaljerad inblick i förar-och fordonsaktivitet. Våra tydliga och användbara rapporter hjälper dig att maximera fordonstillgängligheten, underlätta regelefterlevnaden och uppfylla hälso- och säkerhetskrav.

KOM ÅT DINA DATA ÖVERALLT

Allt du behöver för att hämta dina fordonsparksrapporter är en dator och en internetuppkoppling.

­GRANSKA FÖRARAKTIVITETEN­

Scania Färdskrivarportal skapar tydliga rapporter som ger dig en inblick i förarnas arbetsrutiner. Det är ett viktigt verktyg för att optimera produktiviteten.

SAMLA IN DETALJERAD INFORMATION

Du får tillgång till detaljerade rapporter och kalendrar som visar när nedladdningar senast måste göras, om förarkort behöver förnyas och mycket mer.

LOGGA IN PÅ PORTALEN

Logga in här för att komma åt dina data och rapporter på Scania Färdskrivarportal.

Logga in på portalen