Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Här är nästa generation buss

Nya generationen buss - Vägen till fossilfri kollektivtrafik

Scania presenterar en ny generation bussar för stads och förortstrafik. Först ut är elbatteridrivna Scania Citywide BEV och sedan följer bussar för alla bränslen, med marknadens bredaste utbud av alternativbränslen.

[ Text: Peter Mathsson, Per-Ola Knutas Foto: Scania ]

Scania introducerar en elbatteridriven buss 

Det nya Scania Citywideprogrammet har lägre bränsleförbrukning, högre passagerarkapacitet, bättre körbarhet och kraftigt förbättrad komfort, både för passagerare och förare. Med den nya generationen Scania Citywide introducerar Scania en elbatteridriven buss för stads- och förortstrafik.

– Vi sätter en stolthet i att ha det bredaste utbudet för alternativbränsledrift och lägger nu till en högteknologisk elbuss, säger Anna Carmo e Silva. Marknaden för elbatteribussar växer och Scania erbjuder här produkter och tjänster som ger bästa möjliga tillgänglighet och driftekonomi.

Den 12 meter långa Scania Citywide BEV (Battery Electric Vehicle) är utrustad med en kraftfull elmotor på 300 kW. Tack vare Scanias oljespraykylning finns ingen vridmomentbegränsning på kuperad väg eller i varmt väder. Kylningen eliminerar också behovet av att kompromissa mellan motor och luftkonditionering – båda systemen kan gå för fullt samtidigt. 

Scania nästa generation buss
Mer ljus. Sidofönstren är större och taklinjen högre, vilket ger ökat naturligt ljus i passagerarutrymmet.

MED Räckvidden på 220 kilometer är elbussen Citywide lämpad för innerstaden

Scania Citywide BEV (Battery Electric Vehicle), som visades första gången på Busworld 2019, kan snabbladdas vid busshållplatser via inverterade strömavtagare. Batteripaketet är så energitätt att elbussen inte väger mer än traditionella diesel- och gasbussar med samma passagerarkapacitet. Utöver likströmsladdningen på 300 kW via den takmonterade inverterade strömavtagaren kan bussen laddas i depå med antingen växelström eller likström.

– Med en räckvidd upp till 220 kilometer är elbatteridrivna Scania Citywide lämpad för de flesta innerstadsrutter. Varje transportsystem måste förstås optimeras utifrån lokala förutsättningar, men våra analyser visar att löpande laddning under dagen ger den bästa totalekonomin, säger Anna Carmo e Silva, ansvarig för bussar på Scania.

Gemensamt för alla de nya bussarna är ökat utrymme och förbättrad komfort. Kapaciteten är maximalt cirka 100 passagerare, beroende på framdrivning och interiörval.

Scania eldriven buss

Lägre bränsleförbrukning med eldriven buss

Den nya Scania Citywide sänker bränsleförbrukningen med ett flertal förbättringar. Med förbränningsmotorn på 7 liter, den vanligaste i stadstrafik, förbrukar nya Scania Citywide 3 till 5 procent mindre bränsle. Förbättrad växellådsprestanda ger ytterligare 2 till 3 procent. Med den nyintroducerade start/stopp-funktionen som tillval blir den totala minskningen med diesel och biodiesel som bränsle 8 procent, medan gasbussar får upp till 15 procent lägre förbrukning. det vill säga att den totala förbrukningsminskningen landar på mer än 20 procent. Till förortsbussar med lågt insteg finns Scania Opticruise tillgänglig som tillval, vilket ger ytterligare 2 till 3 procents bränslebesparing. Bränsleeffektiviteten påverkas positivt av minskat luftmotstånd, förutseende farthållare (CCAP), efterbehandling med enbart SCR, elektrisk kylfläkt och minskad vikt.  

"Det är avgörande att bussen som färdmedel erbjuder en åkupplevelse som övertygar fler att byta till kollektivt resande.”

Anna Carmo e Silva

ansvarig för bussar på Scania

Vilka åtgärder krävs om vi ska nå klimatmålet?

För att besvara den frågan genomförde Scania under 2018 studien The Pathways Study. Den visar att det är möjligt att nå målet och att det dessutom skulle vara ekonomiskt fördelaktigt för samhället. Den visar också att elektrifiering är det billigaste alternativet för samhället i stort i det långa loppet och att den tekniken kommer att spela en nyckelroll i ett framtida hållbart transportsystem.

Här och nu:

Den snabbaste vägen till en mer hållbar kollektivtrafik – och den mest kostnadseffektiva på kort sikt – är biobränsledrift, eftersom man då utnyttjar befintlig teknik och infrastruktur. Förbränningsmotorn är den vanligaste drivkällan i bussar idag. Scanias beräkningar visar att en omfattande användning av biobränslen kan åstadkomma den koldioxidminskning som krävs till år 2050, samtidigt som det ger den största minskningen under omställningstiden.

Valet av biobränsle kommer att skilja mellan olika regioner, beroende på tillgänglighet. Alternativen som kan användas i dagens motorer är många – biodiesel, HVO, etanol, biogas och kombinationer med elhybridteknik.

Scania har marknadens bredaste utbud av produkter som kan köras på alternativ till fossilbränslen. För innerstadstrafik, där elektrifieringen nu vinner mark, lanserar Scania en ny elbatteribuss, Scania Citywide BEV. Minst lika viktigt är att erbjuda lösningar för kollektivtrafiken i förort, där tre gånger så mycket bränsle förbrukas i dagsläget. För dessa längre sträckor, där ren eldrift är mindre lämplig, erbjuder Scania ett digert utbud av bussar för alternativbränslen, till exempel LNG/LBG-drivna Scania Interlink Medium Decker (världens första för längre sträckor) och Interlink Low Decker.

Perspektiv 2050:

Med vissa förutsättningar vad gäller infrastruktur och batteristorlek visar Scanias studier att elbatterifordon är det mest kostnadseffektiva alternativet. Elektrifiering kan ge upp till 6 procent i genomsnittlig årlig besparing fram till 2050, med omkring 21 procent lägre systemkostnad 2050 jämfört med diesel.

Totalkostnaden för elbatterifordon kommer att ha nått paritet med diesel i samtliga fordonssegment till år 2031. För bussar och distributionslastbilar är den i paritet redan idag i flera europeiska länder.

Det utvecklas nu många olika elektrifieringslösningar för tunga nyttofordon, och kollektivtrafiken är här ofta en föregångare. Scania erbjuder bussar med såväl elhybriddrivlinor som ren elbatteridrift.