Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Särskilda verkstäder

Scania Dealer Operating Standard

Vi prioriterar din verksamhet

Vårt mål är att erbjuda samma höga servicenivåer oavsett var du befinner dig. Detta gäller bland annat Scanias specialutbildade mekaniker och fullt utrustade verkstäder med specialverktyg och datoriserade diagnostikverktyg.

För att säkerställa en hög och jämn servicenivå har vi upprättat standarder, som vårt nätverk av Scaniarepresentanter förbinder sig att följa. Här ingår exempelvis full garanti på reservdelar och arbete samt fakturor på engelska eller på det relevanta lokala språket. Vi ser ständigt över vårt nätverk och ger de olika marknaderna stöd i att följa Scanias standarder för återförsäljare.

Vi ser till att du håller dig på vägen

Våra mekaniker är utbildade för att ge dig service av högsta kvalitet. Genom att optimera servicen och kvaliteten för ditt fordon ser vi till att du kan fokusera på din verksamhet. Scanias regelmässiga kontrollpunktsrutiner, öppna förhållningssätt och internationella nätverk av över 1 600 verkstäder levererar tillgänglighet till företag i hela världen.

För att kunna arbeta med innovation och produktförbättringar, nya tjänster och avancerade fordonssystem måste mekanikerna hela tiden upprätthålla och förbättra sina kompetensnivåer. Scanias löpande investerings- och utbildningsprogram, som administreras och övervakas av Scania Academy, ser till att våra mekaniker överträffar dina förväntningar och håller sig ajour med utveckling och innovationer.

Scania Diagnos & Programmer

Med hjälp av vårt datoriserade felsökningssystem Scania Diagnos & Programmer kan vi på ett snabbt och exakt sätt spåra potentiella problemområden. Programmet kommunicerar med Scanias fordon, industri- och marinmotorer och används för:

  • felsökning
  • justering av kundparametrar
  • kalibreringar
  • ombyggnader som påverkar elsystemet
  • uppdatering av programvara i styrenheter

Tillgänglighet hos reservdelar

Reservdelstillgängligheten är en av de viktigaste faktorerna när det gäller produktiviteten i transportbranschen.

Tillgänglighet, yrkesskicklighet, värde och kvalitet

Scanias logistiknätverk för reservdelar är ett av de mest avancerade i världen. Det finns cirka 140 000 Scania Reservdelar i vårt lager och alla kan de levereras till i stort sett varje korsning i Europa – inom 24 timmar.

Scania Utbytesartiklar

Förutom nya delar erbjuder Scania ett stort urval av fabriksrenoverade delar – så kallade utbyteskomponenter – för lastbilar, bussar och motorer. För utbyteskomponenterna gäller samma garantivillkor som för vanliga reservdelar.