Sverige
Transportledning

UPPFÖLJNING

FULLSTÄNDIGA DATA FÖR ALLA DINA FORDON

En gång i veckan får du en uppföljningsrapport som ger dig en snabb överblick över var du behöver göra en insats för att förbättra förarnas och fordonens resultat.

Med uppföljningspaketet får du rapporter via e-post en gång per vecka, månad och år. Via en grundläggande översikt över fordonsparken med prestationsindikatorer och prestationstrender får du reda på hur du kan sänka bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Grona_roda

 

Unika uppgifter för varje fordon

Varje rad representerar ett specifikt fordon i din fordonspark. Uppgifterna om fordonsprestanda är uppdelade i nyckelkategorier som tomgång och utrullning.

Det är också enkelt att jämföra fordonsdata inom fordonsparken, vilket kan ge värdefulla insikter i hur din fordonspark presterar och hjälpa dig att identifiera eventuella avvikelser. Har du ett större behov av filtrera och sortera data? Visa information om kontrollpaketet.

Röda och gröna pilar

Varje detalj räknas. Hastigheten kan vara en nyckelfaktor. Hög hastighet är kostsamt och kan betyda att det finns ett behov av en ny körstrategi. Sänkt hastighet kan ibland göra att du kommer fram snabbare, samtidigt som du sparar bränsle och minskar slitaget på däck och bromsar. De röda och gröna pilarna anger förändringar från föregående rapport. Genom att fokusera på dem kan du identifiera trender i fordonsprestandan utan att behöva gå igenom gamla rapporter.

Onlineverktyg

Med gratisappen Scania Fleet Management får du tillgång till felrapportfunktionen, så att förarna utan dröjsmål kan rapportera om problem och skicka foton direkt från platsen där en incident inträffade.

Med Scania Fleet Management Portal har du onlineåtkomst till serviceplaneringsverktyget. De felrapporter som förarna skickar in via appen är tillgängliga, och servicemedarbetaren kan lätt avgöra vilka åtgärder som ska vidtas.

Med serviceplanering kan du strukturera servicebokningar för fordonen i din fordonspark baserat på körtid och avstånd. Servicespecifikationerna skickas till verkstaden direkt från Scania Fleet Management Portal, vilket ökar tillgängligheten avsevärt.

Uppföljningspaketet är kostnadsfritt i upp till tio år. Kontakta din Scaniarepresentant för att aktivera det och få tillgång till uppgifterna för din fordonspark. Alla nya Scaniafordon är förberedda för Scania Fleet Management*. 

 

 

 * Scania arbetar aktivt med produktutveckling och produktförbättring. Därför förbehåller sig företaget rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande. Till följd av nationella lagar eller EU-lagstiftning kan det också hända att vissa produkter och tjänster inte finns att tillgå på alla lokala marknader. Ytterligare information om detta kan du få hos din återförsäljare.  
Serviceplanering