Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

DATA ACCESS

FULL INTEGRERING

Med paketet Data Access kan du integrera Scaniadata med telematik från andra tillverkare.

Med vårt paket Data Access kan data integreras med befintliga system, så att du kan använda data från det anslutna fordonet.

Detta är ett bra alternativ för kunder med blandade vagnparker, som redan använder andra telematiksystem.

  • Ger tillgång till fullständiga fordonsparksdata i standardformat.
  • Möjliggör integrering med befintliga system.
  • Få uppdateringar från dina fordon enligt fördefinierade intervall (10, 5 eller 1 minuter).
  • Alla nya Scaniafordon är förberedda med hårdvaran*.

Med paketet Data Access kan du komma åt fordonsdata i enlighet med fjärr-FMS-standarden ** (rFMS).

Din lokala Scaniaåterförsäljare kan ge dig mer information om hur du kommer i gång med Data Access.

 

 

* Scania arbetar aktivt med produktutveckling och produktförbättring. Därför förbehåller sig företaget rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande. Till följd av nationella lagar eller EU-lagstiftning kan det också hända att vissa produkter och tjänster inte finns att tillgå på alla lokala marknader. Ytterligare information om detta kan du få hos din återförsäljare.
** En ny webbtjänststandard som ledande lastbils-, buss- och turistbusstillverkare kommit överens om och som möjliggör enkel fordonsinformation online, oavsett fordonsmärke. www.fms-standard.com