Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

KONTROLLPAKET

KARTLÄGGNING AV DINA FORDON

Med kontrollpaketet kan du spåra och följa upp din fordonspark från vilken dator som helst via Fleet Management Portal. Du får tillgång till viktig information om din fordonspark dygnet runt. Med kontrollpaketet kan du också sortera, filtrera och generera rapporter för analys.

FÖRARUTVÄRDERING

Goda körvanor sparar bränsle och minskar slitaget på fordonet. Du kan utvärdera förarnas körstil och identifiera förbättringsområden. Med hjälp av fordonsdatan görs en rättvis och noggrann bedömning.

MER KONTROLL MED GEOFENCE 

Med geofence-funktionen aktiveras ett larm om ett fordon kör in i eller ut från ett specifikt geografiskt område som du har angett. Detta kan vara användbart om man exempelvis vill veta exakt när en lastbil närmar sig en depå eller när ett fordon används för obehörig körning. Kontakta din Scaniaåterförsäljare om du vill veta mer om funktionerna i kontrollpaketet.

Med Scania Fleet App kan du som förare skicka felrapporter till Fleet Managementportalen direkt från din mobiltelefon. Du kan även se din egen Körprofil, följa dina dagliga körningar och se hur din körstil utvecklas!