Sverige
Alternativa bränslen

ALTERNATIVA BRÄNSLEN

Minska koldioxidutsläppen

För att kvalificera sig som ett av Scania godkänt förnybart drivmedel, måste drivmedlet uppfylla tre viktiga kriterier. Det ska minska koldioxidutsläppen, finnas ute på marknaden och priset ska vara överkomligt.

HVO

Vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO, Hydrogenated Vegetable Oil) är en modern metod för att producera högkvalitativa biobaserade dieseldrivmedel utan att ge avkall på tillgänglighet, motorer, system för avgasefterbehandling eller avgasutsläpp.

HVO kan tillverkas från olika källor, till exempel spillolja, rapsolja och animaliskt fett. Dessa energikällor kan resultera i betydande sänkningar av den totala mängden växthusgasutsläpp. Jämfört med vanlig diesel, kan koldixodidutsläppen i bästa fall sänkas med upp till 90 procent.

Biodiesel

Biodiesel (eller FAME som i Fatty Acid Methyl Ester, fettsyrametylestrar) kan tillverkas av olika råvaror, till exempel rapsolja, växter och förbrukad matolja. En fördel med biodiesel är att det är en vätska, som är tillgänglig i stora kvantiteter.

Hållbar biodiesel kan blandas ut med diesel eller användas i 100 procent ren form. Jämfört med vanlig diesel, beräknas koldixodidutsläppen i bästa fall sjunka med upp till 66 procent.

Biogas

Biogas kan produceras från ett antal olika källor, men den mest kostnadseffektiva och hållbara metoden är att använda sig av lokalt avfall eller rötslam. Biogas består av samma molekyl som naturgas, men biogas är ett förnybart drivmedel och naturgas ett fossilt. De två drivmedlen kan användas parallellt.

Flytande naturgas (LNG)/flytande biogas är metangas som kylts ned till flytande form. Det volymetriska energiinnehållet i LNG jämfört med diesel är 1:1.7. Jämfört med vanlig diesel, beräknas koldixodidutsläppen i bästa fall sjunka med upp till 90 procent.

Naturgas

Naturgas är metangas som finns i fickor i jordskorpan. Den utvinns ur särskilda gasfyndigheter eller i samband med oljeutvinning. Naturgas är ett fossilt drivmedel, men eftersom metanmolekylen innehåller endast en kolatom blir mängden koldioxid som släpps ut vid förbränning mindre än i en motor som drivs av standarddiesel.

Naturgas och biogas kan användas parallellt. Jämfört med vanlig diesel, beräknas koldixodidutsläppen i bästa fall sjunka med upp till 20 procent.

Bioetanol

Bioetanol är i dag det mest använda biodrivmedlet inom transportsektorn. Det är också ett drivmedel som med största sannolikhet kommer att kunna levereras i både stora och bestående volymer i framtiden. En stor fördel är att bioetanolen är flytande och finns i stora volymer över hela världen.

Bioetanol kan tillverkas av flera olika råvaror som sockerrör, vete och spannmål. Det går även att använda stärkelse- eller sockerrikt avfall som cellulosa eller bröd. Dessutom är bioetanol jämförelsevis enkelt att producera, även i liten skala. Jämfört med vanlig diesel, beräknas koldixodidutsläppen i bästa fall sjunka med upp till 90 procent.

Hybrid

Hybriden körs på elektricitet, i kombination med ett biodrivmedel. Detta minskar bränsleförbrukningen avsevärt, vilket i sin tur resulterar i lägre utsläppsnivåer. Ytterligare en fördel med hybridfordon är de lägre bullernivåerna, vilket gör att fordonen kan beviljas tillstånd att köra i städer under tidiga morgnar, sena kvällar och nätter.

Leveranser utanför rusningstid ger åtskilliga fördelar, till exempel kortare körtider, lägre bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Dessutom ökar nyttjandegraden för fordonet. Jämfört med vanlig diesel, kan koldixodidutsläppen i bästa fall sänkas med upp till 92 procent.

Map

Låt oss tala affärer

Sök efter närmaste återförsäljare

Scania Assistance

Vi hjälper dig – dygnet runt, 365 dagar om året.

Ring oss nu
042-100 100
Sök efter närmaste återförsäljare