Sverige
Publikationer

Scania Mil

Scania Mil är tidningen för Scanias kunder i Sverige. Tidningen ges ut tre gånger per år och når en stor målgrupp inom transportbranschen. Har du frågor om tidningen eller förslag på innehåll till artiklar, kontakta oss på mil-mag@scania.com.