Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scanias lastbilar för tuffa utmaningar

XT FRONTAR SCANIAS TUFFASTE LASTBILAR

  • Scania XT signalerar extra tålighet och extra tuffa tag
  • Scanias XT-utförande går att kombinera med alla hytter och motorer
  • Anläggningsåkare hanterar fler typer av utmaningar än andra -
    Scania har skräddarsydda lösningar för åkarnas utmaningar
Med introduktionen av XT-serien markerar Scania inledningen på en målmedveten offensiv med skräddarsydda lösningar riktad till krävande kunder inom bygg- och anläggning i Europa.

– Nu växlar vi upp ytterligare inom anläggning, säger Robert Daudistel chef Produkter och tjänster på Scania Sverige. Vi har de rätta produkterna, vi har de rätta tjänsterna och vi har den rätta kompetensen – Scania är kung inte bara på vägen. Scania XT-serien är det perfekta erbjudandet när det handlar om tuffa utmaningar och kunder som behöver en lösning som alltid går att lita på och alltid levererar. 

Scania introducerar nu XT, ett utförande som går att välja till samtliga hytt­versioner av P-, G-, R- och S-serierna, oavsett motoralternativ. Fundamentet för Scania XT utgörs av en mycket robust heavy duty-stötfångare som sticker ut 150 mm framför hyttfronten. Den ger fordonet ett distinkt utseende som signalerar både styrka och robusthet. Scania XT-kunderna kan därutöver välja till olika lokala interiör- och exteriörpaket med komponenter som dels bidrar med ökad produktivitet, dels för­stärker intrycket av orubblig urkraft. 

Med XT introducerar Scania ett utförande för de mest utmanande uppdragen där egenskaper som robusthet, produktivitet och tillgänglighet är avgörande. Den kraftfulla stötfångaren sticker ut 15 cm och skyddar ihop med en hasplåt och strålkastargaller effektivt fronten vid smärre sammanstötningar.

 

Gjord för tuffa tag

Stöt­fångaren ger en attackvinkel kring 25°, beroende på konfiguration beträff­ande däckval och chassi. I kombination med en hasplåt och galler­skydd för strålkast­arna ger XT-utförandet en synnerligen robust och oöm front som obesvärad hanterar rimligt kraftiga islag och kollisioner med föremål utan att den bakomliggande struk­turen skadas. I centrum sitter en lättåtkomlig bogserbult som är klassad för 40 ton, tacksamt om fordonet ska dra loss något eller själv skulle behöva assistans när det är lastat.   

– Scania XT-utförandet är verkligen skräddarsytt för anläggningsbilar inom en rad olika app­likationer som ofta arbetar under krävande förhållanden både på och vid sidan av vägen, säger Robert Daudistel. Deras ut­man­ingar handlar om allt från dåligt underlag till trånga passager men också om att bilen måste tåla tuffa tag och en och annan törn utan att kräva verkstadsbesök. Anlägg­nings­åkare har inte alltid marginalerna på sin sida och ett oplanerat stillestånd kan bli för­ödande både för byggherren och för åkarens ekonomi.    

Partnerskap är avgörande

Anläggningsbilar ställer speciella krav inte bara när det gäller konfigurationen och olika köregenskaper, även uppbackningen i form av tjänster, service och repara­tioner måste motsvara högt ställda för­väntningar. Bilarna används under tuffa för­hållanden som exempelvis grustag och på byggarbetsplatser och materialet slits.

Men man måste samtidigt komma ihåg att typiska tippbilar dess­utom ofta har kör­sträckor på 6-10 000 mil om året eller mer på vanliga vägar och att de därför har allt att vinna på låg bränsleförbruk­ning. Till det kommer även andra slags utmaningar som att bygg­arbetsplatser ofta är belägna i städer, med allt vad det innebär i form av krav på god sikt, manövrerbarhet och ständiga start och stopp.

– Scania erbjuder en mängd olika tjänster till anläggningsåkare, tjänster av det slag som är helt avgörande för att få god totalekonomi i en an­läggningsbil, säger Robert Daudistel. Scania-verkstaden och ett service- och underhållskontrakt för både bil och Komplett-påbyggnation, helst med Scanias innovativa lösning med Flexibla Planer som anpassar underhållet efter driften, utgör den bästa starten. 

Ytterligare en nyhet på området är att Scania erbjuder avancerad, speciellt utformad förarträning för anläggningskörning. Åkare kan exempelvis välja Scania Förartjänster anpassade för anläggningskörning, en tjänst som baserat på det faktum att alla Scania-fordon är uppkopplade säkrar anpassad förarcoachning med fokus på produktivitet och ökad tillgäng­lighet. Ett partnerskap med Scania på tjänste­sidan är därför rätta vägen för att nå uthållig lönsamhet i sitt åkeri. 

För mer information om Scanias utbud av tjänster, se det separata pressmeddelandet om detta.

Tryggt ägande

Sett över Euro 6-marknaderna är Scania något av en dubbelnatur. Lite hårdraget kan man säga att medan tiotusentals åkare i Norden favoriserar Scania för att bilarna är robusta och produktiva inom bygg- och anläggning, är det inte ovanligt att kunder längre söderut i Europa har en minst lika inpräglad bild av Scania som den ledande leve­rantören av bränsle­snåla, outslitliga fjärrbilar.

– Att Scanias produkter är så uppskattade och respekterade på skilda håll för del­vis olika egenskaper visar vilka otroliga möjligheter vi har redan innan den här intro­duk­tionen, säger Robert Daudistel. Med Scania XT som en tydlig spjutspets för alla de produkter och tjänster vi nu intro­ducerar, räknar vi med att nå fram till potentiella anläggningskunder också på de mark­nader där vi idag inte alltid ligger i täten sett till marknadsandelar. Scanias anlägg­nings­bilar är inte bara perfekta verktyg utan en del av en lösning och ett partner­­skap som ger både den bästa totalekonomin och god nattsömn för åkaren.

Skräddarsy själv

Medan anläggningsbilar inom olika applikationer initialt är de mest uppenbara XT-kandidaterna, ska man inte glömma bort att Scanias modulsystem ger mycket vid­sträckta möjligheter att i dialog med Scania skräddarsy sin egen lösning.

– Vi på Scania låter kunderna själva definiera vad som är en tuff utmaning och vilka egenskaper de anser sig behöva, säger Robert Daudistel. Följaktligen kan därför bilar i Scania XT-utförande utföra  en mängd olika uppgifter. Många tipp- och lastväxlar-åkare lär känna sig kallade men det kan också vara en typisk ”kommunalbil” med flak och kran som köparen väljer att be­ställa i XT-utförande. Poängen är att det är upp till kunden, inte vi på Scania, att själv göra valet.

Valfriheten stannar förstås inte vid hyttalternativen och axelkonfigurationerna. Även motorpaletten är mycket omfattande och en Scania XT kan stoltsera med allt från de nya generationer med V8- respektive 9-litersmotorer som Scania introducerade på för­sommaren till de bränslesnåla 13-litersmotorer som Scania lanserade under fjol­året med tre olika effektnivåer (och som på försommaren fick ytterligare ett tillskott med en version med 370 hästkrafter, Miller-kam och SCR för efterbehandlingen).

Utmärkande för Scanias erbjudande på anläggningssidan är flexibiliteten och de rika möjligheterna att anpassa varje fordon exakt för sin uppgift. Det gäller både vad beträffar själva utförandet men också i form av exempelvis vilka uppkopplade förar- och verkstadstjänster från Scania den stöds av.

– Bygg- och anläggningsbilar är i realiteten ett mycket vitt begrep, även om vi inom Scania i grunden utgår från åtta olika applikationer, framhåller Robert Daudistel. Men med alla de produkter och lösningar vi nu erbjuder i och med den andra fasen av introduktionen av Scanias nya generation, är möjlighet­erna goda för varje unik kund att i dialog med sin Scania-representant ut­forma exakt den lös­ning som krävs.

Robert Daudistel är dock noga med att framhålla att Scania XT-serien, hur bra den än är, endast utgör ett alternativ bland många:

– Scania XT är förstås vår hjälte, men numera finns en mängd olika axlar, växel­lådor, ramar och diverse tillval att tillgå och de fungerar självklart lika bra även i andra skepnader än XT-utförandet. I höst är de ledande påbyggarna i Europa intensivt syssel­satta med att färdigställa skräddarsydda lösningar till en väldigt varierad kund­krets med vår nya lastbils­generation som grundmaterial.

Olika utrustningsalternativ     

Utöver grundutförandet kan två XT-unika utrustningspaket läggas till, ett exteriört och ett interiört (lokala variationer beträffande innehållet kan före­komma). Exteriört märks bland annat backspeglar i extra robust utförande, yttre sol­skydd samt infällda extra­ljus i taket. Interiört ingår exempelvis stolar i särskilt XT-utförande, gummi­mattor med höga kanter, förvar­ingsenheter och en enhet som vid behov förlänger instrument­panelen och ger plats för reglage för att styra ut­rustning och påbyggnationer.

– En Scania XT kommer alltid, oavsett i vilket sammanhang den uppträder, att ut­stråla robusthet av det slag som bara lång erfarenhet och respekt för alla slags ut­maningar skapar, säger Robert Daudistel.  

 

För ytterligare information, kontakta:
Robert Daudistel, Ansvarig för produkter och tjänster på Scania Sverige
Telefon: 010-706 61 10, e-post: robert.daudistel@scania.com

Hans Strömberg, Kommunikation, Scania Sverige
Telefon: 010-706 60 13, e-post: hans.stromberg@scania.com