Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scanias tjänster och partnerskap

TJÄNSTER OCH PARTNERSKAP MED SCANIA VÄGEN TILL LÖNSAMHET

Vägen till uthållig lönsamhet är kantad av tuffa prövningar för många åkare. Utmaningarna är många och marginalerna är små, därför kan oförutsedda utgifter eller intäktstapp snabbt bli ett påtagligt problem. Ett partnerskap med Scania beträffande olika slags tjänster, såväl fysiska som digitala eller finans­iella, är ett sätt att som åkare skapa sinnesro och rätt förutsättningar för lång­siktig lön­samhet i det egna företaget.

– De Scania-kunder som är verksamma inom bygg- och anläggningsindustrin ingår så gott som alltid i en större process och är därmed också viktiga kuggar i ett flöde där avbrott aldrig kan accepteras, säger Anders Lampinen, Product Director for Construction, Scania Trucks. Därför är det helt avgörande att skräddarsy en helhets­lösning som gör att hjulen alltid snurrar och att åkaren aldrig missar sina leveranser.

Uppkopplad kunskap

Scania har skapat ett helt ekosystem med tjänster av olika slag som alla i grunden har ett och samma syfte: att Scanias kunder ska kunna förbli lönsamma och få en rimlig avkastning på sin investering, via sitt partnerskap med Scania. Grunden utgörs av mer välkända tjänster som underhållskontrakt och Fleet Management-tjänster, men Scanias erbjudande är idag så oerhört mycket bredare:

–  Inte minst det faktum att samtliga fordon som lämnar Scania sedan ett antal år är uppkopplade har skapat en mängd nya möjlig­heter, säger Anders Lampinen. Och den kunskapen kommer förstås kunderna till del, i deras egna verksamheter men också i form av att vi kan följa upp hur fordonen används och erbjuda exempelvis flexibelt underhåll eller förebyggande byten av komponenter.

Skräddarsydd träning  

En nyhet inom ramen för Scania Driver services är att en rad marknader under 2017 har börjat erbjuda applikationsbaserad förarträning som kan skräddarsys även för bygg- och anläggningskörning. Inom fjärrtrafik är förarträning en etablerad tjänst där fokus främst ligger på eco­driving och trafiksäkerhet, däremot har det tidigare inte funnits någon anpassad tjänst för bygg- och anläggningsapplikationer i utbudet. De nyutveck­lade modulerna är Produktivitet, Säkerhet & Trygghet samt Miljöprestanda, inom ramen för dessa kan en förarträning skräddarsys utifrån lokala behov.

– Vi har fått mycket bra gensvar på detta, säger Anders Lampinen. Att köra anlägg­ningsbil är ur flera aspekter mer krävande än att köra fjärrbil. Anläggningsbilarna rör sig i flera olika miljöer, det handlar om allt från motorväg till ingen väg alls. Addera sedan faktorer som lastning, tippning, godssäkring, offroad-körning och andra moment som föraren kan påverka så inser man hur mångfacetterat uppdraget är.

För den som kör Scania finns det även hjälp att få i vardagen, antingen direkt av eller via de uppkopplade tjänster Scania erbjuder. Förutom att bilen själv ger feedback till föraren beträffande hur förutseende han eller hon har varit när det gäller gaspådrag, inbromsningar etc. kan förarna också, via appen Scania Fleet, få ytterligare tips om hur de kan förbättra sin körning (förutsatt att deras åkeri har ett abonnemang på Fleet Management-tjänster hos Scania eller att föraren har genomgått Scania Driver Training). I sin mest avancerade form handlar det om att de förare som har genom­fört en förarträning får personlig, uppföljande coachning av en Scania Academy-ut­bildad förarcoach. 

Trygg finansiering

En ofta förbisedd aspekt, åtminstone initialt, när man väljer lastbil till sitt åkeri är hur den finansieras och försäkras. Fokus hamnar lätt på hästkrafter, lastförmåga och färg medan de i praktiken ofta helt avgörande ekonomiska aspekterna kommer längre ner på prioriter­ingslistan.

– Till de tuffa utmaningar som anläggningsåkare har att hantera hör ekonomin, säger Anders Lampinen. Det handlar om hård drift som sliter på materialet, sam­tidigt är upp­­dragen mångskiftande och inkomsterna riskerar att fördela sig ojämnt över året. Finansierar man via Scania Finans kan det finnas möjligheter att jämna ut amorter­ingarna och de toppar och dalar som påverkar inkomsterna i dialog med oss. Sam­tidigt är man alltid garanterad snabba och korrekta reparationer eftersom vi förstås har ett gemensamt intresse i bilen och åkarens ekonomi även efter att köpet är gjort.

I säljdialogen med kunderna har Scania lagt bakom sig branschens traditionella sätt att tänka ekonomi kring lastbilar där fokus främst hamnar på att hålla nere de synliga kostnaderna. För att nå den bästa totala driftsekonomin över tid måste hel­heten vägas in i kalkylen och då är även variabler som intjäningsförmågan, tillgängligheten och finans­ieringen avgörande.

– Hemligheten – som vi gärna berättar mer om – är att skräddarsy en helhetslösning och att ompröva och utvärdera både sådant man tror sig veta och de aspekter man aldrig har vägt in förut, säger Anders Lampinen. De gamla hjulspåren är sällan rätt väg, men vår säljkår har verktygen, kunskapen och de data som krävs för att utforma exakt rätt lösning. Det kan handla om till synes små detaljer, som valet av utväxling
i bakaxeln, som över tid får stor effekt på allt från bränsleekonomin till hur många dagar bilen faktiskt är i arbete och genererar intäkter.     

Håller koll på trailern

Scania Fleet Management har nu utvidgats med en funktion för uppföljning av last­bilssläp, Scania Trailer Control. Den ger åkerierna möjlighet att få tillgång till viktig information om sådant som position och temperatur i lastutrymmet – extremt viktigt för alla slags kyltransporter – direkt i Scanias Fleet Management-portal. Ytterligare funktionalitet är på väg att introdu­ceras, exempelvis information om viktiga faktorer som axeltryck, lufttrycket i däcken och bromsarnas status. Scania Trailer Control kan i dagsläget hantera data från 35 släpvagnstillverkare med inbyggda telematiksystem.

Handla digitalt på Scania One

Tidigare i år introducerades Scania One, en nyskapande säljkanal för Scanias digitala tjänste­utbud. Via Scania One får kunderna tillgång till såväl Scanias egna som andras tjänster via surfplattor med Android.

Scania One gör det enkelt att interagera digitalt med Scania, vilket ökar värdet av de investeringar kunderna gör i såväl fordon som kringtjänster och skapar förutsätt­ningarna för uthållig lönsamhet.

I starten innehåller Scania One bland annat Scania Fleet Management, ett system för uppföljning och analys i realtid som bistår åkeriet med exempelvis fordonsplanering med positionsdata och servicebehov. Andra exempel på appar är Guide Me, en unik, digital variant av instruktionsboken som använder augmented reality för att hjälpa föraren att på ett snabbt sätt få information om olika funktioner i fordonet samt Check, en digital, märkesoberoende checklista före körning. Första mark­naden att intro­ducera Scania One kommersiellt är Tyskland.

Scania sköter flottan

Ytterligare en underhållsrelaterad tjänst som Scania nyligen har introducerat och just nu rullar ut på Europamarknaderna är Scania Fleet Care. Tjänsten innebär är att Scania åtar sig ett helhetsansvar för att planera allt servicebehov och alla repara­tioner. Målet är att öka den totala till­gängligheten för kundens fordonsflotta samtidigt som kostnads­kontrollen och förutsägbarheten förbättras.

– Det finns en insikt bland kunderna att ingen har djupare kunskaper beträffande långsiktig underhållsplan­ering för våra fordon än Scanias egna experter, säger Anders Lampinen. Genom att överlåta till Scania att planera underhåll och före­bygg­ande byten kan åkarna koncentrera sig på själva jobbet i trygg förvissning om att deras arbetsredskap är i goda händer.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lampinen, Product Director, Construction, Scania Trucks
Phone: +46 73 655 04 48, email: anders.lampinen@scania.com

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks
Phone: +46 70 289 83 78, email: orjan.aslund@scania.com