Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

DRIVLINOR FÖR ALLA BEHOV

DRIVLINOR FÖR ALLA BEHOV OCH AP­PLI­KA­TIO­NER

  • Scania fyller löpande på sitt program med motorer
  • Nya V8-generationen ger 7-10 procent i bränslebesparing
  • Scanias raka femcylindriga motorer nu i nyoptimerade utföranden
  • Kvartetten med 13-litersmotorer komplett med 370 hk-versionen

Till Scanias nya lastbilsgeneration har det – hittills – introducerats 13 olika Euro 6-motorer med effekter från 280 till 730 hästkrafter, baserade på tre olika motorfamiljer. Med säljstart i juni följde också flertalet av de axel- och växel-lådskonfigurationer som krävs för att skräddarsy anläggningsbilar, fullvärdiga skogsbilar och tungdragare där egenskaper som robusthet och produktivitet står i fokus. Oavsett valet av drivlina kan Scania nu erbjuda ännu lägre bränsleförbrukning och därmed hjälpa kunderna att lägga en av de viktigaste grundstenarna för den bästa totalekonomin på sista raden.    

– Bygg- och anläggningsbilar är som bekant lastbilsvärldens verkliga mångsysslare med en närmast oöverskådlig mängd olika uppgifter och utmaningar att hantera, framhåller Robert Daudistel, ansvarig för produkter och tjänster på Scania Sverige. Men oavsett vilken applikation det gäller eller var i de flöden av olika processer som är så karaktäristiska för anläggningssegmentet man kör, ska man som Scania-kund alltid känna att man får en optimalt snål och anpassad drivlina för uppgiften.

I juni presenterade Scania en helt ny generation med 16-liters V8-motorer som bland mycket annat ger sänkt förbrukning med 7-10 procent, beroende förstås på vilken typ av applikation de används för. Förbättringen hos V8-motorerna bygger främst på att de tar del av motsvarande förändringar som först presenterades för Scanias bästsälj­ande 13-liters­motorer till premiären av Scanias nya last­bilsgeneration, hösten 2016.

Förändringarna handlar bland annat om att Scania med något enstaka undantag idag enbart använder SCR för efter­behandlingen och att motorerna därför kan göras både lättare och robustare med turboaggregat med fast geometri och utan avgasrecirk­u­lation i form av EGR-system.

Scanias nya V8-generation ger tack vare ny teknik och uppdaterade kringsystem bränslebesparingar på 7-10 procent, samtidigt som robustheten och tillförlitligheten också ökar.

Uppdaterad 9-litersmotor

Även Scanias tredje motorfamilj, med robusta, femcylindriga 9-litersmotorer i tre olika effektnivåer, fick motsvarande översyn och introducerades under försommaren 2017. Även där finns det en påtaglig bränslebesparing att räkna hem, det handlar om i stor­leksordningen 3 procent.         

Nyheterna bestod bland annat i ny motorprogramvara och omarbetade förbränn­ings­rum. En viktig förändring är att oljekylningen numera är termostatstyrd. Det bidrar med 1 procents bränslebe­sparing eftersom oljan generellt kan tillåtas hålla en högre arbets­temperatur. Kylfläkten är monterad direkt på vevaxeln och ingen energikräv­ande upp­växling fordras längre.

Gemensamt för alla Scanias femcylindriga motorer är att de nu, i likhet med samtliga* övriga motorer för den nya lastbilsgenerationen, enbart använder turboaggregat med fast geometri (FGT, Fixed Geometry Turbo) samt att motorerna endast använder SCR (Selective Catalytic Reduction) för avgasefterbehandlingen.

Scanias populära 9-litersmotorer finns nu i inte mindre än fem olika utföranden för Euro 6, varav två kan köras på 100 procent biodiesel.

– Scania har mycket goda erfarenheter av att kombinera fast turbo och SCR för efter­behandlingen, framhåller Robert Daudistel. Det här är snåla, robusta och mycket driftsäkra motorer som dag efter dag levererar kraften i många anläggnings- och distributionsbilar.

Andra förändringar som bidrar till den sänkta förbrukningen är ökat kompressionsför­hållande (från 18,0:1 till 19,0:1) samt ökat cylindertryck till maximalt 190 bar (180 bar för 280-versionen) samt effektivare förbränningsrum.

Stark och robust  

DC09 är en lika beprövad som pålitlig motor. Den har funnits i Scanias program under lång tid och har genomgått en rad generationsskiften som har säkerställt att den alltid har hållit sig i framkant beträffande förbrukning och körbarhet.

Tack vare att den levererar 1700 Nm redan vid 1050 r/min, med snabb moment­upp­byggnad från tomgång, gör den ett ypperligt jobb i allt från tusentals tungt last­ade distributions­bilar till många anlägg­ningsbilar där DC09 upplevs som precis lagom för den typen av krävande drift med tågvikter runt 30 ton.

DC09-familjen delar i allt väsentligt sin teknik och uppbyggnad med de sexcylindriga syskonen i DC13. Tack vare balansaxlar och införandet av ACPP (Asymmetric Crank Pin Pitch) som motverkar tendensen till vibrationer i femcylindriga motorer, går den

idag lika jämnt och tyst som en sexcylindrig motor. Den har sin naturliga kundkrets bland dem som behöver kraften, robustheten och den låga förbrukningen men som av exempelvis viktskäl inte vill gå hela vägen till en sexcylindrig motor. 

Smak för biodiesel

I juni gjorde också de första motorerna för alternativa drivmedel bränslen entré i den nya last­bils­generationen i form av DC09 320 och DC09 360. Båda kan med rätt specifikation köras på diesel eller 100 % FAME (som exempel­vis RME, raps­metylester) eller valfri mix mellan de båda bränsle­typerna.

De nu aktuella 320- och 360-motorerna för biodiesel är alltså först ut och kommer att följas av 410, 450 och 580-motorerna i höst. Samt­liga av Scanias diesel­motorer för Euro 6 är redan i sitt grundut­förande certifierade för inblandning av bio­diesel med upp till 10 procent, utan påverkan på underhållsbehovet.

Ren biodiesel ger alltid markant lägre koldioxid­ut­släpp jämfört med konventionell diesel. Vissa typer av alternativa drivmedel, som exempelvis HVO, kan ge en CO2-reduktion på upp till 90 procent. Samtliga av Scanias Euro 5- och Euro 6-motorer som är i produktion idag kan, oav­sett generation, obehindrat köras på HVO (Hydro treated Vegetable Oil.

Scania har nu inlett arbetet med att fylla på motorprogrammet för den nya lastbilsgenerationen med Euro 6-motorer för alternativa drivmedel. Först ut är varianter för biodiesel men mycket kommer.

– Scanias utbud av motorer för alternativa drivmedel har en unik bredd och mycket mer är på gång, säger Robert Daudistel. Omställ­ningen till hållbara transportlösningar är ett prioriterat område för Scania där vi jobbar både på lång sikt och med en ”här-och-nu”-agenda.

* Med undantag för DC16 730

För ytterligare information, kontakta:
Robert Daudistel, Ansvarig för produkter och tjänster på Scania Sverige
Telefon: 010-706 61 10, e-post: robert.daudistel@scania.com