Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Mer om Scanias nya lastbilsprogram

 

  • Tio års utvecklingsarbete, 20 miljarder SEK i projektkostnader
  • Drygt 1 miljon körda mil under utprovningarna
  • Global lansering i fem faser
  • 40 000 kunder bjuds in för att uppleva Scanias erbjudande på plats
  • Starkt fokus på kundernas lönsamhet via exakt anpassade transportlösningar i form av hållbara  produkter och tjänster
  • Den nya lastbilen ger i snitt 5 % lägre bränsleförbrukning
  • Scanias hela erbjudande tar marknadens syn på begreppet premium till nya nivåer 

Scania introducerar ett nytt lastbilsprogram, resultatet av tio års utvecklings-arbete och satsningar på i storleksordningen 20 miljarder kronor. Med det nya programmet vidgar Scania sitt erbjudande och kan nu, tack vare sitt unika modulsystem, fler prestandasteg, uppkoppling och en omfattande palett med produktivitetshöjande tjänster, erbjuda hållbara transportlösningar som är exakt utformade för alla slags kunder i den hårt konkurrensutsatta transport-industrin. Löftet är att Scanias kunder alltid ska kunna utföra sina uppdrag på det mest hållbara och lönsamma sättet, oavsett bransch och tillämpning.    

− Det här är tveklöst den största satsning som Scania någonsin har gjort under sin 125-åriga historia, deklarerar Henrik Henriksson, VD och koncernchef för Scania. Det är med hjärtan sprickfärdiga av stolthet som jag och alla mina medarbetare nu presenterar de produkter och tjänster som ska lyfta Scania till nya nivåer beträffande våra marknadsandelar och bära oss vidare långt in i nästa decennium. 

− Vi lanserar idag inte bara ett nytt lastbilsprogram utan en unik, sinnrik bygglåda med hållbara lösningar i form av produkter och tjänster som jag tveklöst hävdar att Scania är först i branschen att verkligen kunna leverera. Vi riktar oss direkt mot vår huvuduppgift, att ge våra kunder förutsättningarna för lönsamhet i den verksamhet som verkligen betyder något för dem, nämligen deras egen.  

 

Scanias nya lastbilsgeneration är resultatet av tio års utvecklingsarbete och representerar det yttersta inom fordonsteknik för tunga lastbilar. Tillsammans med uppkopplade tjänster kan Scania erbjuda alla slags åkare den bästa totalekonomin.

Produktionen av de nya lastbilarna startar omgående vid Scanias slutmonterings­fabrik i Söder­tälje. Inledningsvis ligger fokus på fordon och tjänster för användning inom fjärrtrafik, men fler valmöjligheter introduceras fortlöpande i takt med att fler av Scanias fabriker ställs om och ytterligare valmöjligheter öppnar sig.

− Det ligger ett enormt omfattande utvecklingsarbete från våra ingenjörer bakom denna introduktion, betonar Henrik Henriksson, Scanias VD. Det mest påtagliga är förstås de nya hytterna, men den verkliga innovationen är att vi nu intro­ducerar ny teknik, tjänster och insikter som hjälper våra kunder att få överblick över både kost­nader och intäkter. Vårt mål är att våra kunder ska kunna nå hållbar lönsamhet, oavsett vilken typ av uppdrag eller förhåll­anden de verkar under. Kundernas fordon ut­gör alltid en länk i en större helhet, det bejakar Scania genom kvalitet, till­gänglig­het och en rad fysiska eller uppkopplade tjänster. Vårt erbjudande omdefinierar vad be­greppet premium hittills har stått för inom lastbilsindustrin.

 

 

Scanias nya lastbilsgeneration minskar bränsleförbrukningen med i snitt 5 procent, tack vare vidareutvecklade drivlinor och avancerade aerodynamiska lösningar.

Scania lanserar sitt nya erbjudande i omgångar med tydligt fokus på olika slags kundsegment enligt ett noga utmejslat schema. Från starten i Europa fortsätter introduktionen av fler kunderbjudanden innan hela processen avslutas med parallella lanseringar på marknaderna utanför Europa. Bland de förbättringar Scania introducerar märks särskilt en sänkt dieselförbrukning med 5%, tack vare faktorer som nya drivlinor och förbättrad aerodynamik. 

Det uttalade målet är att minst 40 000 kunder och spekulanter själva ska ha provkört de nya bilarna och tagit del av Scanias samlade erbjudande med allt från hållbarhetsoptimering till finansiering, försäkring och underhåll i samband med introduktionerna. Andra kanaler är kommunikation på nätet, i media samt via Scanias cirka 1 700 återförsäljare i drygt 100 länder. Premiärvisningen sker ikväll i Paris inför omkring 1 500 särskilt inbjudna gäster och på global basis via webben.    

 

För ytterligare information, kontakta:
Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks, tel. +46 (0)70 289 8378,
email orjan.aslund@scania.com

#NEXTGENSCANIA