Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Alternativa lösningar för minskade koldioxidutsläpp

Scania publicerade idag en video som avslöjar flera av de nya produkterna som kommer att presenteras på IAA i Hannover 20-27 september. Där kommer hela Scanias nya generations modellprogram att visas, dvs lastbilar för fjärr-, anläggnings- och stadsapplikationer – som alla drivs med alternativa bränslen.

"Vi befinner oss mitt i ett avgörande skifte inom den tunga transportindustrin och Scania strävar efter att leda utvecklingen inom låga koldioxidutsläpp och kunna erbjuda nollutsläppsfordon som transportföretag behöver för sin verksamhet", säger Alexander Vlaskamp, ​​vice vd och chef för Scania Trucks. "Städerna ligger nu i framkant men alla former av transporter måste anpassas för att möta koldioxidreduceringsmålet enligt Parisavtalet."

Scania presenterar hela sitt modellprogram av fordon som drivs med alternativa bränslen, och visar de ökande möjligheterna till lägre koldioxidutsläpp. Scania tar ytterligare ett steg i att erbjuda det bredaste utbudet på marknaden av alternativa drivmedel genom att lansera en distributionsbil med hybriddrift.

Scania kombinerar de oöverträffade säkerhetsfunktionerna i nya L-serien som nyligen lanserades - inklusive starkt förbättrad sikt - med fördelarna med hybriddrift.

Detta ger kunderna i distributionssegmentet ett alternativ då de transporterar varor  och material från stadens utkanter genom förbränningsmotorns läge och byter till elektrisk drift då man kommer in i stadens centrum. Medan föraren lastar ur eller har vilopaus kan motorn laddas upp under 20 minuter för ytterligare eldrift och fortsatta leveranser.

Städer i hela Europa inför också fler och fler åtgärder för att begränsa föroreningar, buller och fart. Scania Zone är den nya tjänsten som hjälper transportföretag och deras förare att följa lokala föreskrifter genom att koppla samman lagar och regler såsom hastighetsbegränsningar, utsläppsregler och bullerbegränsningar med geografiska avgränsningar i Scania Fleet Management.

Sammanlagt visar Scania upp sju olika lastbilar inomhus och ytterligare tre utomhus. Lastbilarna får sällskap av fem Scania-bussar och samtliga fordon i montern har drivlinor som är konstruerade för förnybara bränslen och lösningar som gör skillnad för klimatet och en hållbar framtid.
 

För ytterligare information, kontakta:

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks Phone: + 46 70 289 83 78, e-mail: orjan.aslund@scania.com

Scania Zone
Anders Dewoon, Director of Advanced Business Solutions, Scania Phone +46 70 538 21 03, e-mail: anders.dewoon@scania.com

Clara Wallin, Product Information Manager, Scania, Phone +46 73644 05 12, e-mail : clara.wallin@scania.com

Hybridteknik
Jesper Brauer, Product Manager, Scania Urban Trucks, Phone +46 70 086 38 48, e-mail: jesper.brauer@scania.com

Buss
Karolina Wennerblom, Director Product Management and Presales, Scania Buses & Coaches