Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania AiCC Plus – ett steg närmare verklig platooning

·                Ett steg närmare verklig platooning, med bibehållen säkerhet

·                Kan spara upp till 1% bränsle, utan att säkerheten minskar

·                Lastbilen kan själv identifiera en lämplig ”följeslagare” och optimera både fart och avstånd för att köra i formation

·                Kördata finns tillgängliga i Scanias Fleet Management-portal

 

Scania lanserar nu AiCC Plus, en ny funktion för att förbättra bränsleekonomin med hjälp av första generationens platooning-teknik. Lastbilens dynamiska fart­­hållarsystem kan identifiera om den har en annan lastbil eller buss framför sig. Genom att använda kartdata kan systemet sedan fortlöpande justera det optimala avståndet mellan fordonen. Onödiga inbromsningar undviks, luft­motståndet minskas samtidigt som ett säkert avstånd hela tiden bibehålls.

 

– Scania AiCC Plus kan beskrivas som en möjliggörare och ett första steg i riktning mot verklig platooning, säger Wolfgang Buschan, Product Director och chef för Fjärr­bilar inom Scania. Trots att fordonen inte kommunicerar med varandra via ett V2V-interface (vehicle-to-vehicle) handlar det ändå om ett värdefullt tillskott som gör det möjligt för våra kunder att testa platooning i sin dagliga verksamhet, samtidigt som
de kan göra bränslebesparingar på upp till en procent.

Tunga fordon som kör i kolonn efter varandra på vissa sträckor är förvisso ingen nyhet i sig. Scanias bidrag handlar om att öka säkerheten när det sker och om att kunna undvika onödiga inbromsningar, samtidigt alla som fördelarna med Scanias dyna­miska farthållarsystem utnyttjas. AiCC Plus ger en försmak av de fördelar fullskalig platooning kommer att ge i en nära framtid när både all teknik och den nödvändiga lagstiftningen är på plats.

– Det handlar om att vi med Plus i ett första steg adderar ytterligare intelligens till vårt AiCC-system, säger Wolfgang Buschan. Det är fortfarande upp till föraren, förstås, om hen vill använda funktionen eller inte, liksom vilket avstånd mellan fordonen man känner sig bekväm med när man använder systemet.

På jämna vägavsnitt upprätthålls ett kortare avstånd medan avståndet ökas när fordonet närmar sig en nedförsbacke. I slutet av backen kan systemet välja att öka farten genom att släppa på bromsarna och koppla in Eco roll-funktionen, samtidigt som lastbilen hinner ikapp och återupptar ett kortare avstånd. Systemet väljer hela tiden ett avstånd som svarar mot vägförhållan­dena i syfte att förbättra säkerheten, samtidigt som bränsleförbrukningen optimeras.
Scanias AiCC Plus-funktionalitet aktiveras av föraren och träder in när ett kort av­stånd till framförvarande fordon har valts i det dynamiska farthållarsystemet. AiCC Plus fungerar som vanligt till dess att systemet identifierar en framförvarande lastbil (eller buss), då börjar systemet att köra i platooningläge.

Lastbilen använder sin inbyggda radar och kamera för att identifiera vilket slags fordon den närmar sig, resultatet visar sig för föraren i form av en symbol i instru­mentklustret. Om föraren har valt tidsavstånd 1 eller 2 (av 5 möjliga förval) och för­håll­andena är de rätta kommer lastbilen att börja följa det framförvarande fordonet. Föraren kan förstås stänga funktionen när som helst, genom att koppla ur AiCC Plus eller genom att välja ett längre avstånd.

Kunderna kommer dessutom att kunna följa upp användardata på fordonsnivå i Scania Fleet Management-portalen, inklusive total körsträcka och den beräknade bränslebesparingen tack vare platooningfunktionen. AiCC Plus ingår som standard på alla Scania-lastbilar i Europa som har Adaptive Cruise Control, Active Prediction och Advanced Emergency Brake-system (autobroms).

– Skillnaden jämfört med en vanlig dynamisk farthållare är att här väger lastbilen även in vägförhållandena i kalkylen och reglerar utifrån om det är plant, går utför
eller uppför, säger Wolfgang Buschan. Med Scania AiCC Plus tar vi ett viktigt steg mot verklig platooning samtidigt som vi ökar det kundvärde våra avancerade förar­stödsystem ger.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks
Telefon: + 46 70 289 83 78, E-post: orjan.ostlund@scania.com