Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania: Flera lösningar behövs för en fossilfri framtid

Helelektriska fordon kommer att vara avgörande för att uppnå ett fossilfritt transportsystem för den kommersiella marknaden före 2050, något som också är i linje med FN: s hållbara utvecklingsmål och Parisavtalet. På kort sikt utgör biodrivmedel som används i förbränningsmotorer det bästa alternativet.

-Vi utvecklar teknik med fokus på att den ska vara kommersiellt lönsam, säger Christian Levin, försäljnings- och marknadschef på Scania. Det skulle vara meningslöst att erbjuda produkter som inte fungerar i våra kunders affärsverksamhet. Den grundläggande förutsättningen måste vara att tekniken har en rimlig kostnad.

Både Plug-in hybridbil och helelektriska bussar, som visas upp på IAA, uppfyller dessa kriterier.

-Scania har en bra position eftersom vår teknik utvecklas med mer kostnadseffektiva lösningar", säger Levin.

Scania har nyligen, i en större studie, undersökt flera vägar för att nå noll-visionen med fossila utsläpp under de kommande årtiondena, allt från full elektrifiering till ett utbud av olika typer av drivlinor. Studien visar att den snabba spridningen av elbilar kommer att kräva fyra till fem gånger mer infrastrukturinvesteringar jämfört med idag, men även att driftskostnaderna till år 2050 kommer att minska med 40 procent.

Faktum är att en ökning av helelektriska fordon är den mest kostnadseffektiva vägen när det gäller att gå över till fossilfria transporter på tunga sidan. Runt 2030 kommer den totala driftskostnaden för helelektriska fordon att vara i nivå med diesel för alla fordonssegment, inklusive fjärrtrafik.

Scania har som mål att tillhandahålla all teknik som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen som här och nu kan bidra till att minska koldioxidutsläppen. Antagandet är att det krävs tillväxt av nya fossilfria drivline-teknologier på minst 5 till 10 procentenheter per år i genomsnitt i världen för att uppnå fullt genomslag år 2040.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks

Telefon: + 46 70 289 83 78, E-mail: orjan.aslund@scania.com