Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania Climate Day

20 September 2019

Scania stannar verksamheten för hållbarhet

Scania stannar verksamheten för att ge anställda vidareutbildning inom hållbarhet. För att uttrycka stöd i kampen mot klimatförändringar och för att nå målet med Parisavtalet anordnar Scania en Climate Day. Fokus kommer vara på att vidareutbilda anställda inom hållbarhet.

− Vi har arbetat målmedvetet med hållbarhet eftersom det på ett genomgående sätt påverkar våra produkter, vår tillverkning och sättet som vi gör affärer på, säger Scanias VD och koncernchef Henrik Henriksson. Nu tar vi ytterligare ett steg och vi väljer att fokusera på utbildning under vår klimatdag. Att öka kunskaperna om klimatförändringar är avgörande för att kunna leverera på Parisavtalet.

Climate Day på Scania kommer att gå av stapeln den 20 september, inför FN:s årliga klimatkonferens i New York. På denna dag stoppas verksamheten under en timme på Scanias huvudkontor samt på tillverkningsorterna. Även på Scania Sverige kommer anställda att vidareutbilda sig i hållbarhet och lära sig mer om klimatförändringar och dessutom kommer företaget att ta in idéer från anställda om hur Scania kan förbättra arbetet med hållbarhet i alla aspekter av verksamheten ytterligare.

− Näringslivet har en viktig roll att spela för att bekämpa klimatförändringar. Vi kan inte stå vid sidan av och vänta på att andra ska vidta åtgärder, fortsätter Henrik Henriksson. Jag vill utmana andra företag att också ta initiativ till aktiviteter och förhoppningsvis kan vi tillsammans generera en kraftig och positiv effekt.

Scania har tagit rollen som en drivande kraft i omställningen till ett hållbart transportsystem. Climate Day är ytterligare ett steg i att leverera på det åtagandet. Scania jobbar kontinuerligt med att minimera utsläpp från produkterna men ambitionen sträcker sig också till utsläpp från den egna verksamheten och avtrycket från transporterna. Inom dessa områden har Scania de senaste åren satt ett antal mål.

  • Få ner CO2-utsläpp med 50 procent från egna landtransporter per transporterat ton senast 2025 (1)
  • Få ner CO2-utsläpp i den egna verksamheten med 50 procent senast 2025 (2)
  • Byta till 100 procent fossilfri el globalt senast 2020 (3)
  • Fortsätta erbjuda det bredaste utbudet av produkter som drivs på alternativ till fossilt bränsle (4)

För mer information, kontakta:

Henrik Dahlsson, Hållbarhetsansvarig, Scania Sverige:

henrik.dahlsson@scania.com, tel: 070- 086 94 40

Hans Strömberg, PR&Press, Scania Sverige:

hans.stromberg@scania.com, tel: 070 - 088 35 52