Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scanias bränslecellsdrivna sopbil levereras till Renova

Tillsammans med återvinningsföretaget Renova har Scania tagit fram en bränslecellsdriven sopbil. Fordonet kommer att ha en fullt elektrifierad drivlina och en elektrisk komprimator.

– Bränsleceller är en lovande teknologi för att kunna minska transportindustrins koldioxidutsläpp. Därför är det viktigt att vi får mer erfarenhet av hur bränsleceller används i drift hos kunderna, säger Marita Nilsson, projektledare för elektrisk drivlineteknologi vid Scania.

Renova och även andra återvinningsföretag, har i tidigare försök använt elektriska fordon, men detta blir det första försöket med bränsleceller. Sopbilar används ofta i bostadsområden under tidiga morgontimmar. Med minskade utsläpp och lägre bullernivåer är elektriska fordon särskilt intressanta för just dessa områden.

– Elektrifiering genom bränsleceller som drivs av väte är ett mycket intressant alternativ för tunga nyttofordon som sopbilar. De kan dra nytta av alla fördelarna med elektrifiering samtidigt som man behåller några av de bästa delarna från konventionella fordon, nämligen räckvidd, servicetid och nyttolast, säger Hans Zackrisson, utvecklingschef på Renova.

Vid årsskiftet 2019/2020 förväntas den bränslecellsdrivna sopbilen kunna levereras. Projektet görs tillsammans med Statens Energimyndighet och KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Scania har tidigare informerat om att företaget som utvecklar bränslecellsteknik för den norska livsmedelsgrossisten Asko, har startat en egen tillverkningsanläggning för hållbart vätebränsle. Scania levererar fyra bränslecellsdrivna distributionsfordon med en räckvidd på 500 kilometer till Asko.

 

För ytterligare information, kontakta:

Karin Hallstan, Chef för Corporate Communications och PR på Scania, telefon: +46 76 842 81 04, e-post: karin.hallstan@scania.com

Marita Nilsson, Projektledare Elektrisk drivlineteknologi på Scania, telefon: +46 70 161 54 54, e-post: marita.nilsson@scania.com

Hans Strömberg, kommunikationsavdelning, Scania Sverige, 070 - 088 35 52 e-post: hans.stromberg@scania.com

 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.