Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Seminarium om Stockholms fossilfria utmaningar

Scania Stockholm anordnade ett seminarium för att diskutera Stockholms fossilfria utmaningar utifrån flera perspektiv – staden, åkeribranschen, Sverige som fossilfri föregångare och Scanias syn på framtidens hållbara mobilitet.

Stockholm växer. Ökad inflyttning och flera infrastrukturprojekt ökar behovet av transporter, både av människor och gods. Samtidigt har staden ambitiösa målsättningar för klimat och miljö. Till år 2040 ska Stockholm vara fossilbränslefritt. Med detta som bakgrund bjöd Scania Stockholm in till ett seminarium för att diskutera detta tillsammans med representanter från såväl regering och kommuner till åkerier, bränsleleverantörer och kunder.

Scanias vd och koncernchef, Henrik Henriksson, startade dagen med att berätta om Scanias syn på framtidens hållbara mobilitet, och belyste bland annat hur vi kan agera för minskade utsläpp redan här och nu genom att välja alternativa bränslen. Moderator för seminariet var Åsa Pettersson, Head och Public and Sustainability Affairs på Scania.

Vi lyssnade även till Svante Axelsson (regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige) om hur vi stärker Sveriges fossilfria konkurrenskraft, Rickard Gegö (vd Sveriges Åkeriföretag) om kostnader och miljökrav - utmaningar för åkeribranschen, Jonas Eliasson (trafikdirektör Stockholm stad) om Trafik- och miljöutmaningar i ett växande Stockholm, samt Anna Pernestål Brenden, (Integrated Transport Research Lab, Kungliga Tekniska Högskolan) om drivmedel och infrastruktur - utmaningar för en fossilfri Stockholmsregion.

Ett 80-tal personer från såväl regering och kommuner till åkerier, bränsleleverantörer och kunder deltog i seminariet.