Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania ger Arla nycklar – som därmed blir helt fossilfria

På Elmia kommer Scania att symboliskt överräcka nycklar till Arla, som under de närmaste tiden får levererat 48 Scaniafordon för RME. Därmed får Arla en helt fossilfri fordonsflotta som drivs med svenskproducerad RME eller ED95 (etanol).

Mejerijätten Arla, som har en omfattande logistik och distribution av mejeriprodukter, ligger långt fram när det gäller att köra hållbart. I dagsläget använder de RME, HVO och svenskproducerad etanol.

- Arla har antagit utmaningen att bli fossilfria 2020, vilket är betydligt ambitiösare än riskdagens mål. Glädjande nog är vi redan där, detta mycket tack vare Scanias möjligheter att leverera fordon för alternativa drivmedel, säger Berne Carlson, fordonsansvarig på Arla.

Under 2019/2020 levererar alltså Scania 48 RME-fordon till Arlas distributionsenheter i Järfälla, Linköping, Jönköping, Göteborg, Örebro, Ronneby och Visby.

- Scania kan tillhandahålla fordon och motorer för alla typer av alternativa bränslen. Vi tror inte att enbart ett drivmedel är lösningen för alla, utan här måste vi inse att regionernas förutsättningar som tillgång och infrastruktur påverkar vilken lösning som passar bäst, säger Fredrik Lundström, ansvarig för centralkundsförsäljningen på Scania Sverige.

Drivmedlet RME reducerar utsläppen av koldioxid med upp till 66 procent, och påverkar också partiklar och kväveoxider positivt. Sedan årsskiftet är också RME skattebefriat och gynnar därmed både miljön och företagens ekonomi.

Etanol (ED95) är ett av de bästa biodrivmedel både vad det gäller tillgång och reducerad påverkan på miljön, med upp till 90 procents koldioxidminskning. Alla Arlas fordon med etanol körs på svenskproducerad etanol. Sedan flera år samarbetar Scania, Lantmännen, SEKAB och Arla med ett helhetskoncept, som går under namnet Etha, som ska underlätta branschens omställningen till fossilfria transporter, där samarbetet inkluderar hela kedjan från drivmedel till faktiska transporter.

Det symboliska överlämnandet sker:

Tid: 23 augusti kl 14.00, Plats: Jonsson Lastvagnars monter U701:21 på Elmia.

För mer information, kontakta:

Hans Strömberg, kommunikationsavdelning, Scania Sverige AB,

Tel: 070-088 35 52, e-post: hans.stromberg@scania.com