Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania visar upp geofencing-teknik

I samarbete med Trafikverket visade Scania upp hur fordon utrustade med geofencing ska förhindra att lastbilar och bussar kör fortare än tillåtet, och hur de automatiskt övergår till eldrift i miljözoner.

I tisdags demonstrerade Scania sin geofencing-teknik och hur den fungerar i stadsmiljö. Närvarande var bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth. Geofencing, eller geo-stängsel som det också kallas, är en geografisk zon som fungerar som ett virtuellt staket och sätter villkor för ett fordon under ett begränsat område. Det uppkopplade fordonet kan styras digitalt kring tillträde, hastighet och användning av drivmedel. Om det till exempel finns en hastighetsbegränsning på 10 kilometer i timmen gör tekniken det möjligt att styra fordonets hastighet så att det inte går att köra snabbare.

Under demonstrationen visade Scania upp sin lastbil utrustad med tekniken, som därmed förhindras att köra fortare än tillåtet samt automatiskt övergår till eldrift i emissions- eller bullerfria zoner. Tekniken har bland annat testats för att kunna göra leveranser nattetid i bullerfria zoner.

– Jag vill att Sverige ska vara en permanent världsutställning där vi ständigt visar upp ny smart teknik, bland annat i transportsystemet. Geofencing är ett exempel på hur vi tillsammans med olika aktörer flyttar fram positionerna och går i fronten för den digitala utvecklingen, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth, som fick en åktur i Scanias testbil.

Politikernas intresse för geofencing väcktes efter terrordådet i Stockholm 2017, och ses som en åtgärd för att försvåra liknande attacker i framtiden. Regeringen gav Trafikverket i uppgift att utreda och testa förutsättningarna för att skapa säkrare och mer klimatsmarta städer med hjälp av geofencing-teknik. Förutom Scania ingår även Volvo Group, Volvo Cars, Veoneer, Göteborgs stad och Stockholms stad i projektet.

Tisdagens test och demonstration av den tillgängliga tekniken i stadsmiljö var ett första steg. I höst presenteras en handlingsplan med förslag på nödvändiga åtgärder och tidsplan. Tekniken finns och transportörerna är redo att beställa, men det är städerna som sitter på spelplanen.

– Tekniken i fordonen är det minsta problemet, den finns redan. Utmaningen är att samordna den kringliggande infrastrukturen, säger Clara Wallin, ansvarig för hållbara transporter på Scania.

Det krävs bland annat samordning kring digitala kartor, där fordon hämtar hem vilka villkor som gäller. Även regelverk och efterlevnadskontroll behöver ses över. I dag finns ingen laglig möjlighet att förhindra fordon från att åka in i en geofencing-zon, det kan enbart ske på frivillig basis.

– På sikt kan man också tänka sig ett mer dynamiskt system med tillfälliga restriktioner, till exempel i samband med en olycka eller ett evenemang. Men det krävs standardisering och en nationell samordning där man ser över ägarskap och format för sådan lösning. Det är något vi tittar på inom regeringsuppdraget, säger Clara Wallin.