Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania och Northvolt inleder samarbete för fordonselektrifiering

Scania och Northvolt har tecknat avtal om att utveckla och kommersialisera battericellsteknik för tunga fordon. Scania tillkännager idag en investering på 10 miljoner euro i samarbetet för att främja utvecklingen av battericeller och stödja etableringen av Northvolts demonstrations- och utvecklingscenter.

Fordonselektrifieringen går snabbt och erbjuder en effektiv väg mot mer hållbara transporter. För tunga lastbilar och bussar krävs emellertid fortsatt utveckling när det gäller laddinfrastruktur liksom mer robusta, kostnadseffektiva och hållbara battericeller – nödvändiga förutsättningar för ett brett kommersiellt genombrott. Olika transporttillämpningar kräver olika elektriska drivlinor. För att nå bästa resultat måste alltså battericellstekniken anpassas för varierande behov.

– Vi vill göra det enkelt för kunderna att välja hållbara transportlösningar, säger Scanias VD Henrik Henriksson. Elfordon kommer att spela en avgörande roll i övergången till ett fossilfritt transportsystem. Dagens battericellsteknik måste dock  ytterligare utvecklas för att motsvara kraven från lastbils- och busskunderna. Vi är övertygade om att vi kan göra stora framsteg genom partnerskapet med Northvolt.

De två företagen ska bilda ett gemensamt expertteam och arbeta tillsammans vid Northvolts forskningscenter, Northvolt Labs i Västerås, för att utveckla och kommersialisera battericeller som är optimerade för tunga fordon. Företagen har också träffat en överenskommelse om framtida inköp av battericeller.

– Med Scanias stora kunnande om såväl produkterna som den kommersiella miljön i kombination med vår innovativa tillverkningsprocess är vi övertygade om att vi kan producera hållbara battericeller av högsta kvalitet för den krävande tunga fordonsmarknaden, säger Peter Carlsson, Northvolts VD och grundare.

Tillverkningen av battericeller är energiintensiv och Sverige erbjuder tillförlitliga leveranser av kostnadseffektiv hållbar energi. Landet är därför väl lämpat för storskalig batteriproduktion. Northvolt ska bygga nästa generation batterifabrik i Skellefteå för att tillverka miljömässigt hållbara batterier av hög kvalitet, med minsta möjliga CO2-påverkan och högsta målsättningarna för återvinning.

Detta partnerskap är ett av flera strategiska initiativ i Scanias mål att driva övergången till ett mer hållbart transportsystem.

För mer information kontakta:

Karin Hallstan, PR Manager, Scania, tel 76 842 8104, e-post karin.hallstan@scania.com

Jesper Wigardt, Head of Communications, Northvolt, tel 072 555 5465, epost jesper.wigardt@northvolt.com