Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Lösningar för staden

Ny generation på plats

Nu väntar global introduktion

I och med att media och kunder nu besöker Södertälje för att på plats uppleva alla de tjänster och produkter som förknippas med urbana applikationer är den europeiska delen av Scanias största introduktion någonsin avklarad. 

Scanias lansering rullar nu vidare utanför Europa där bortåt hundra­­talet mark­nader ivrigt väntar på att få ta del av hur Scanias nya lösningar kan för­bättra kundernas lönsamhet. Scania har ambitiösa tillväxtplaner för såväl Latin­amerika som Ryssland och en rad asiatiska marknader. Den nya generationen är perfekt timad för alla de marknader där mognadsgraden ökar och fler kunder efterfrågar det senaste inom hållbara lösningar och totalekonomi.

Några marknader har varit tidigt ute med olika former av smygpremiärer i samband med mässor och event. Men det är först nu, under andra halvan av 2018, som det drar igång på allvar. Och inte förrän 2019 är den resa som inleddes i Paris i augusti 2016 globalt genomförd. 

I första omgången låg fokus på fjärrbilar, andra fasen (september 2017) dominerades av bygg- och anläggningsapplikationer. Nu, i den tredje och sista Europaintroduktionen, ligger fokus på urbana applikationer, det vill säga transporter som utförs i, runt och mellan städer och där alla aspekter av hållbarhet är huvudutmaningen för Scanias kunder.

– Det är ett enormt arbete som ligger bakom en global introduktion av den här om-fattningen, säger Stefan Lindblom, Vice President och ansvarig för hela lanseringen.  Medan den europeiska delen har skett i tre omgångar i takt med att våra fabriker har ställt sin produktion, handlar det i världen utanför Europa nu om att introducera alla segment och applikationer samtidigt, utifrån lokala förutsättningar och behov. Scania har starkare medvind än någonsin förr och förväntningarna är stora på vad vi kan hjälpa våra kunder med, oavsett var i världen de har sin verksamhet. 

 

Mottagandet har varit mycket gott; oberoende medier har testat och gett tummen upp och kunderna har strömmat till, provkört och beställt nya bilar i strid ström. Vad är det som främst har slagit an hos både media och kunder?

– Det finns många enskildheter som den fantastiskt låga bränsleförbrukningen, kör­känslan och hyttinteriören att peka på, men jag upplever ändå att det är helheten man uppskattar, säger Stefan Lindblom. Det är en helgjutet Scaniaer­­bjud­ande där varje del har utvecklats och många nya har tillkommit. Kunderna upplever att våra produkter och lösningar är till för dem och att deras lönsamhet är vårt kvitto på att vi har gjort rätt – och det uppskattas!

I den tredje lanseringsfasen tar sig Scania alltså med full kraft an hållbara lösningar för urbana applikationer. Förväntan är stor från omvärlden, inte minst med tanke på att Scania har etablerat ett så tydligt ledarskap på området i tunga fordonsindustrin.

– Scania utmärker sig genom att vi visar att lönsamhet och hållbarhet inte står i mot­satsställning utan att de är varandras förutsättning, säger Stefan Lindblom. Det erbjud­ande Scania nu introducerar för urbana applikationer visar just detta med all önsk­värd tydlighet.      


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Lindblom, Vice President, Scania Introductions
Telefon: + 46 70 558 14 42, E-mail: stefan.lindblom@scania.com

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks
Telefon: + 46 70 289 83 78, E-mail: orjan.aslund@scania.com

Robert Daudistel, Chef Produkter och Tjänster, Scania Sverige
Telefon: + 46 10 706 61 10, E-mail: robert.daudistel@scania.com