Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

L-serien – ny stadshytt som samverkar på låg nivå

Scanias nya generation

L-Serien, Scania. Ny stadshytt som samverkar på låg nivå

  • L-serien är en helt nyutvecklad lågbyggd hyttserie för urbana miljöer
  • För applikationer inom distribution, renhållning och anläggningskörning 
  • Upp till tre passagerarplatser och lätt att förflytta sig invändigt i hytten
  • Ett enda insteg ihop med automatisk nigning
  • Erbjuder bästa ergonomi och samspel med övriga trafikanter
  • Scania City Safe Window ger ökad sikt och säkerhet

I Scanias erbjudande för nya lastbilsgenerationen för city- och stadsnära miljöer gör nu L-serien debut. L-serien har staden och dess omgivningar som sitt rätta element, oavsett om det handlar om applikationer inom distribution, renhållning eller anläggningskörning.  

– L-serien får sägas vara kronan på verket i vårt urbana erbjudande, säger Henrik Eng, Product Director, Urban, Scania Trucks. L-serien har exakt de egenskaper som krävs för distribution och en rad andra applikationer som oftare än man kanske först inser främst opererar i stadsmiljö med intensiv trafik och där många olika trafikanter måste samsas om utrymmet.

Nytänkande användning

– Att komma mer i nivå med sin omgivning och samtidigt få ett ergonomiskt väl ut­format insteg är uppskattat av förarna, säger Henrik Eng. Trenden med lågbyggda hytter för lastbilar som jobbar i stan är tydlig och numera efterfrågas de inte bara för sopbilar utan även för applikationer inom anläggning och distribution.

Enligt Henrik Eng är intresset för att sadla om till lågbyggda bilar med hållbarhets­-  an­språk stort, pådrivet inte minst av ledningar och myndigheter i större städer:

- Utvecklingen går snabbt, på flera plan, framhåller Henrik Eng. Förutom miljöaspekter är det också sådant som reducerat buller och ökad trafiksäkerhet som efterfrågas. Framsynta transportköpare vill få sina transporter utförda med minsta möjliga påverkan på människor och miljö, ivrigt påhejade av större städer som går i täten genom att inrätta zoner med krav på buller och miljö.

L-serien niger lågt
L-seriehytterna är alltid 20 decimeter långa och finns med tre olika takhöjder, låg, normal och hög. Beställer man den med nigning (som aktiveras automatiskt via handbromsen) är det bara ett steg för att komma in i hytten via en golvbrunn, själva golvhöjden ligger då kring 80 cm (lite beroende på val av däck). Förutom att vara lågt är insteget också brett, hela 79 centimeter. Utan nigning krävs två insteg, golvhöjden hamnar då ändå på låga 93 centimeter. 

 

Scanias L-serie kan utrustas med automatisk nigning och ger då ett insteg på 44 cm. Förutom att vara lågt är insteget också brett, till stor hjälp för den som ofta kliver i och ur en sopbil exempelvis.

Båda sidorna av hytten erbjuder samma instegshöjder, det är också lätt att förflytta sig tvärs igenom hytten – exempelvis för att slippa stiga ut i gatan – via en förbind­else framför motortunneln.

L-serien drivs av Scanias uppdaterade 9-litersmotorer som finns i tre olika effekt­nivåer för diesel. Under 2018 kommer Scania dessutom att introducera OC09 ihop med L-serien i två effektnivåer för gas (och för såväl CNG som LNG). Sam­t­liga motorer kan väljas i kombi­nation med Scania Opticruise eller med en automat­låda från Allison. Typiska axelkonfigurationer för urbana applikationer är 4x2 eller 6x2*4, dvs. med Scanias elektriskt styrda stödaxel.

– Att erbjuda god ergonomi för den som ofta kliver ur och i fordonet och samtidigt underlätta för föraren att interagera med sin omgivning är rätt melodi i städerna, säger Henrik Eng. Om man dessutom väljer att utrusta lastbilen med till exempel Scania City Safe Window i passagerardörren och kamerasystem så ökar säkerheten högst väsentligt. 

Växande städer betyder också att fler lastbilar måste till för att städerna ska vara den smidiga och välfungerande miljö invånarna förväntar sig. Oavsett om det handlar om att hämta sopor eller att distribuera livsmedel måste lastbilarna vara effektiva och ha så liten påverkan som möjligt.

Ytterligare fördelar med Scanias L-serie är att den i körläge, med en normal speci­fikation, ändå erbjuder en markfrigång på omkring 24 centimeter i fronten. Även för påbyggarna är det väl sörjt: påbyggnationen kan börja redan vid en tänkt linje som går 42 centimeter bakom centrum på frontaxeln.

Säker sikt   
En väsentlig nyhet på säkerhetsområdet är att Scania nu introducerar möjlig­heten att välja till Scania City Safe Window i passagerardörren i samtliga utföranden av P- och L-hytterna. En lågt placerad ruta i passagerardörren ökar förarens möjlig­heter att upp­­­täcka oskyddade trafikanter som barn, cyklister och fotgängare i last­bilens omedelbara närhet.

– Förare som arbetar i hårt trafikerade städer behöver all hjälp de kan få för att alltid ha säkerhetsmarginalerna på sin sida, säger Henrik Eng. En enkel och analog ruta i dörren bidrar mer än man kanske tror och kan samtidigt reducera ett stressmoment. Lösningar med kameror och sensorer förringar på inget sätt värdet av kunna se och eventuellt få ögonkontakt med andra människor i trafiken.

Scania City Safe Window bidrar till att öka förarens känsla av kontroll och närvaro i trafiken och möjliggör ett bättre samspel med oskyddade trafikanter.

Scania City Safe Window finns att beställa till passagerardörren till samtliga P- och
L-hytter, de hytter som är mest frekventa i urbana applikationer. Rutan innebär in­skränkningar beträffande öppningsbarheten av dörrens ordinarie sidoruta. Men det är av mindre betydelse eftersom det är rutan på förarsidan som används för att räcka ut passerkort, frakthandlingar etc.

- Vi på Scania jobbar på många olika plan för att minimera våra lastbilars påverkan på omvärlden, säger Henrik Eng. Scania City Safe Window är ett konkret exempel som gör skillnad här och nu för såväl kunder som människor i lastbilens närhet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Eng, Product Director, Urban, Scania Trucks
Telefon: + 46 70 658 98 29, E-mail: henrik.eng@scania.com

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks
Telefon: +46 70 289 83 78, e-post: orjan.aslund@scania.com

Robert Daudistel, Chef Produkter och Tjänster, Scania Sverige
Telefon: + 46 10 706 61 10, E-mail: robert.daudistel@scania.com