Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Uppkoppling och partnerskap

Urbana transporter och partnerskap med Scania

Växande städer drar nytta av uppkoppling och parnerskap

  • Applikationsbaserad förarträning med särskilda Scania-moduler för Urban
  • Scania One ger snabb, digital tillgång till Scanias uppkopplade tjänster

Scania har etablerat sig som den aktör i transportindustrin som tydligast har slagit in på vägen mot hållbara transportlösningar. Inom ett decennium be­räknas 60 procent av jordens befolkning bo i städer, något som Scania bland annat möter genom att i allt utvecklingsarbete för Urban-segmentet luta sig mot digitalisering och sina tre grund­pelare: ökad energieffektivitet, alternativa bränslen och elektrifiering samt smarta och säkra transporter.   

– Att göra transportsystemet hållbart är ingen liten uppgift, men från Scanias sida är vi helt övertygade om att det går, säger Henrik Eng, Product Director, Urban, Scania Trucks. Genom att förstå och respondera på kundernas utmaningar i form av håll-bara lösningar säkrar vi även vår egen framgång. Uppkopplade fordon utgör en av nycklarna och är ett område där Scania ligger i absolut framkant. 

– Scania är inriktat på partnerskap och på att utveckla lösningar som möter de behov och utmaningar våra kunder ställs inför, inte minst i urbana trafikmiljöer, säger Henrik Eng, Scania Trucks.

Förarträning med stadspuls

Ett annat exempel på hur Scania vänder sig direkt till dem som verkar i staden med de tuffa ut­maningar man har att hantera där, är en förar­utbildning utformad för förare av distributionsbilar.

– Att ansvara för en distributionsbil i en större stad är bland det mest krävande man kan ägna sig åt bakom en lastbilsratt, säger Per Lindstrand, Head of Product Management, Fleet & Driver Services. Det handlar om att hantera höga krav på att leverera i tid och samtidigt prestera en säker och olycksfri körning.

– Med Scanias nya applikations baserade förarträning kan vi utbilda även de förare vars främsta utmaning består i att hantera krävande storstadstrafik, säger Per Lindstrand.

Scania introducerar därför nu en applikationsbaserad förarutbildning som med hjälp av olika moduler kan skräddarsys för den krävande trafikmiljö större städer representerar och öppnar upp för lokala anpassningar.

– Vi tror att detta kommer att bli en uppskattad utbildning, säger Per Lindstrand. Transportföretag över hela världen har utmaningar i form av förarbrist eller förare som inte är rätt rustade för att ta sig an ett så tufft jobb. Den som genomgår vår ut­bildning kommer att lösa sin uppgift på ett i alla avseenden mer hållbart sätt.

 

För ytterligare information, kontakta:

Per Lindstrand, Head of Product and Concept Management, Scania Connected Services and Solutions Phone: + 46 70 082 70 16; email: per.lindstrand@scania.com

Claes Åkerlund, Head of Scania Service Concepts,
Phone: + 46 70 798 94 07; email: claes.akerlund@scania.com

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks
Phone: +46 70 289 83 78; email: orjan.aslund@scania.com

Robert Daudistel, Chef Produkter och Tjänster, Scania Sverige
Telefon: + 46 10 706 61 10, E-mail: robert.daudistel@scania.com