Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

En ny generation stadslastbilar

Scania och hållbara stadstransporter

  • Introduktionen av Scanias nya lastbilsgeneration fortsätter, fokus för Europa ligger nu på håll­bara lösningar för distribution, renhållning och räddnings­fordon i urbana miljöer i enlighet med Scanias ut­tal­ade här & nu-filosofi
  • Tre kraftfulla gasmotorer täcker ett brett spektra av applikationer
  • Scanias nya 7-litersmotorer med sänkt förbrukning och ökad lastförmåga har redan gjort succé på marknaden
  • Scanias breda hyttprogram är nu utökat med flera varianter:
    • nya L-serien, en unik, lågbyggd stadshytt
    • nya Scania CrewCab med starkt förbättrad säkerhet

 

Scania rundar nu av introduktionen av den nya lastbilsgenerationen i Europa genom att invitera media och kunder till Södertälje för att provköra de produkter man introducerade i december förra året.

Scania närmar sig nu målsnöret när det gäller lanseringen av den nya lastbils-generationen för de europeiska marknaderna. De nyheter beträffande urbana applikationer som först introducerades i december förra året står i fokus när Scania har bjudit in media och kunder från hela Europa till provkörningar i Södertälje. Det handlar om lastbilar och transportlösningar som används för  transporter i, kring och mellan städer samt för sophantering, renhållning och räddningsfordon. Växande städer är beroende av urban mobilitet av senaste snitt för att vara attraktiva, fungera friktionsfritt samt nå sina hållbarhetsmål.

– De som utför transportuppdrag i dagens städer har en rad utmaningar att hantera i sina verksamheter, säger Henrik Eng, Product Director, Urban, Scania Trucks. Scanias utgångspunkt är att vi som ledare inom hållbara transporter ska erbjuda de bästa lösningarna när kunderna tacklar utmaningar som trafikstockningar, säkerhet, omsorg om miljön, totalekonomin samt att kunna attrahera förare genom att erbjuda goda arbetsförhållanden. 

Fokus i Scanias lansering är att introducera lösningar som dels hanterar kundernas utmaningar, dels hjälper dem att nå bästa tänkbara totalekonomi. Förutom en mängd olika lastbilar för urbana applikationer får gästerna även ta del av Scanias erbjudande i form av tjänster och lösningar som bidrar till såväl hållbarhet som lönsamhet.

Urbana transportlösningar handlar om allt från varudistribution och sophantering till avancerade logistiksystem med hållbarhets- och effektivitetsfokus. Stora städer med många invånare på liten yta är fördelaktiga ur ett effektivitetsperspektiv, men leder också till utmaningar när många ska samsas på ett begränsat utrymme.

Scania befäster sin ledande roll med transportlösningar som är hållbara ur alla per­spektiv, samtidigt som de svarar mot de typiska utmaningar stadsbaserade trans­porter tampas med som exempelvis lönsamhet, buller, miljöaspekter och köer.

– Scanias aktuella introduktion handlar om här & nu-lösningar med såväl tjänster som en rad mycket mångsidiga produkter på motor- och på hyttsidan, säger Henrik Eng. Vi har fått en fantastisk respons beträffande våra urbana lösningar. Inte minst bredden i vår ansats, med allt från alternativa bränslen och smart transportlogistik till elektrifiering, gör intryck.

Hållbarhet är en nyckelfråga för städerna och möjligheterna att i dialog och partnerskap med Scania vända utvecklingen har aldrig varit bättre än idag. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Eng, Urban, Scania Trucks
Telefon: + 46 70 658 98 29, E-mail: henrik.eng@scania.com

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks
Telefon: + 46 70 289 83 78, E-mail: orjan.aslund@scania.com

Robert Daudistel, Chef Produkter och Tjänster, Scania Sverige
Telefon: + 46 10 706 61 10, E-mail: robert.daudistel@scania.com