Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Skogsetanol

Satsning på skogsetanol för lastbilar

Nyligen invigde Circle K sin första pump för drivmedel ED95 i Linköping. Scania Sverige, med marknadens bredaste utbud av fordon för alternativa drivmedel, uppmuntrar initiativet. – Etanol är ett av flera viktiga drivmedel som kan bidra i omställningen till hållbara transporter, säger Johan Améen, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Scania Sverige.

Att invigningen av Circle K:s pump skedde just i Linköping var ingen slump. Matvaruföretaget Axfood har köpt in en ny etanollastbil som kommer att tanka vid det nya tankstället.

– I Sverige har vi goda förutsättningar att använda skogsråvara för tillverkning av hållbara drivmedel. Vi har valt att bland annat satsa på drivmedel med skogsetanol för att minska våra klimatutsläpp så mycket som möjligt, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood.

Tankstället innebär startskottet för ett långsiktigt samarbete mellan Circle K och etanolföretaget SEKAB, där ED95 med skogsetanol kan komma att erbjudas på fler tankstationer i framtiden. Drivmedlet består av etanol gjord av bland annat restprodukter från svensk skog och minskar utsläppen av koldioxid från lastbilar med 90 procent jämfört med diesel. Johan Améen, hållbarhetsansvarig på Scania, uppmuntrar initiativet.

"Etanol är världens största förnybara drivbränsle som kan bli en viktig del i samhällets omställning för hållbara transporter"

Johan Améen

Hållbarhetsansvarig, Scania Sverige

– Det gläder mig att de har valt att satsa på ED95, det är en vinst både för miljön och klimatet. Etanol är världens största förnybara drivbränsle som kan bli en viktig del i samhällets omställning för hållbara transporter, säger Johan Améen som tillägger att Scania är den enda lastbilstillverkaren i världen med tunga fordon för etanol, och som därmed har det bredaste utbudet av alternativa drivmedel.

Att lastbilar och bussar drivs med ED95 är alltså inget nytt för Scania. Transportföretaget Kyl & Frysexpressen använder närmare 20 fordon med etanol. Ett annat exempel är Arla, med en omfattande distribution av mejeriprodukter, satsar brett på hållbara transporter och kör på både RME, HVO och etanol. Arlas mål är att deras fordonsflotta ska vara fossilfri år 2020, alltså tio år före regeringens mål. Här levererar Lantmännen Agro CleanpowerED95 som består av 95 procent bioetanol, tillverkad av enbart råvara från svenska lantbruket och utan någon påverkan på livsmedelsproduktionen.

– I sin flotta har Arla 17 fordon med etanol. Dessa bilar fungerar bra, och nästa år får de ytterligare 14 nya bilar. Fördelen med etanol är att den finns överallt i världen och tar man restprodukterna som inte används till annat, så skapar vi verkligen hållbara transporter, säger Johan Améen.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Améen, Scania Sverige AB
Tel: 010-7066258, e-post: johan.ameen@scania.com

Hans Strömberg, Scania Sverige AB, kommunikation
Tel: 070-0883552, e-post: hans.stromberg@scania.com