Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Hållbara transporter

Så ska transporterna utformas

Havi och Scania minskar CO2-utsläppen för McDonalds

Målet är att kraftigt minska andelen diesedrivna fordon på flera europeiska marknader och att, till 2021, ställa om cirka 70 procent av HAVI:s lastbilsflotta till alternativa bränslen för bland annat gas- och hybriddrift. Koldioxidutsläppen i HAVI:s leveranser till McDonald’s restauranger kommer att följas i realtid genom Scanias uppkopplade lastbilar och lösningar, vilket samtidigt innebär en ny nivå i uppkopplade fordonsflottor. Denna genomgripande förändring av fordonsflottan väntas minska koldioxidutsläppen med 15–40 procent, beroende på rutt, bränsle och trafiksituation.

– Innovation är avgörande for vår hållbarhetsresa och för att dra nytta av vår storlek för att åstadkomma förändringar, det vi kallar “scale for good”. Genom vårt proaktiva arbete med företag som HAVI och Scania kan vi skapa mer hållbara lösningar i vår leverantörskedja samtidigt som de bidrar till vår globala leverantörskedja och hållbarhetsstrategi, säger Chris Yong, Global Logistics Director på McDonald’s.

– Ledande företag har ett ansvar att driva förändring. I detta partnerskap sätter vi en ny standard för stadsdistribution. Vi inte bara planerar utan även genomför åtgärdersom – här och nu – bidrar positivt till de samhällen där vi är verksamma, säger HAVI:s logistikchef Haluk Ilkdemirci.

– Tveklöst ser vi hur efterfrågan på hållbara transportlösningar bara ökar. Detta är ett exempel på ett smart nyskapande partnerskap som gör att vi tillsammans kan påskynda omställningen till ett hållbart transportsystem, säger Henrik Henriksson, Scanias VD och koncernchef.  

Gas- och hybridlastbilarna släpper ut obetydliga eller inga skadliga avgaser och minskar avsevärt koldioxidutsläpp i städer. Lastbilarna är dessutom betydligt mycket tystare, och ihop med ett tyst kylsystem bidrar de även till att minska inverkan av varuleveranser i och utanför stadskärnor.

Dessutom utvecklar HAVI och Scania lastbilar med specialutrustning för att hantera avfall som frityrolja, plast och kartong från restaurangerna för återvinning. Detta bidrar till en en högre återvinningsgrad, samtidigt som det minskar antalet avfallstransporter. Därmed minskas antalet kilometer på väg, vilket ytterligare minskar klimatpåverkan.

Genom detta partnerskap tar HAVI och Scania betydande steg mot en mer hållbar framtid för kunder som McDonald’s med teknik och lösningar som redan idag är tillgängliga.

Samarbetet kommer initialt att fokusera på Europa, men liknande program undersöks även för Asien.

För ytterligare information, kontakta Karin Hallstan, Public Relations Manager,
tel. +46 76 842 8104