Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania förnyar kollektivtrafiken i Iran

Scania har tecknat en principöverenskommelse med den iranska provinsen Isfahan och investeringsbolaget Shahr-e Atiyeh om leverans av 1 350 bussar för kollektivtrafik i Isfahan och fyra andra iranska städer. De första bussarna sätts i trafik i slutet av detta år.

Två avsiktsförklaringar har undertecknats i Teheran, i närvaro av statsminister Stefan Löfven och EU- och handelsminister Ann Linde, av Scanias VD Henrik Henriksson, Hamid Akbari Rad i styrelsen för Scanias iranske partner Oghab Afshan, samt guvernören i Isfahan and verkställande direktören för Shahr-e Atiyeh.

Det finns ett starkt behov av att bygga ut och förnya kollektivtrafiken i Iran. Med de två avsiktsförklaringarna kommer Isfahan, 450 km öster om Teheran, och fyra andra ledande och framsynta städer, att få hållbara kollektivtrafiklösningar. Scania och Oghab Afshan ska leverera 350 bussar till Isfahan och inom ramavtalet med Shahr-e Atiyeh finansieras upp till 1 000 bussar.

Luftföroreningarna i de iranska städerna har stadigt ökat under de senaste åren, vilket både ger sämre livskvalitet och påverkar ekonomin. I samverkan med de iranska myndigheterna har Scania utvecklat lösningar som säkerställer att utsläppsnivåerna är minsta möjliga med den nuvarande bränslekvaliteten. De nya bussarna för Isfahan och Mashhad har en drivlineteknik som ger dem landets lägsta utsläppsnivåer.

 

"Tillsammans med våra partner har vi en stark ställning i Iran med omfattande industriell verksamhet och ett stort servicenätverk"

Henrik Henriksson

VD, Scania

Iran är en av företagets tio största bussmarknader i världen. Privatägda Oghab Afshan har varit Scanias samarbetspartner och distributör sedan år 2000. Det iranska företaget sysselsätter närmare 1 100 personer för sin Scaniaproduktion, varav 860 i bussfabriken.

– Tillsammans med våra partner har vi en stark ställning i Iran med omfattande industriell verksamhet och ett stort servicenätverk, säger Scanias VD Henrik Henriksson. Vi ser fram mot att ytterligare utveckla denna marknad för att erbjuda våra kunder den bästa service och hållbara transportlösningar.

Iran fortsätter att vara en viktig marknad för Scania. Dess två etablerade och privatägda distributörer Oghab Afsahan och på lastbilssidan, Mammut Dielsel, har starka organisationer i landet för service till kunderna.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Karin Hallstan, Public Relations manager, tel 076 842 81 04, e-post karin.hallstan@scania.com