Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Milstolpe för Scania – 250 000 uppkopplade fordon

Sedan flera år har uppkoppling har varit en naturlig del av Scanias kunderbjudande. Samtidigt som Scania nu lanserar en ny samlad tjänst för uppkoppling har antalet anslutna fordon nått en kvarts miljon. Detta utgör två tredjedelar av Scania rullande femårsflotta.

– Den tunga transportindustrin står på randen till en genomgripande förändring mot hållbara transportsystem, säger Scanias VD Henrik Henriksson. Digitalisering och uppkoppling spelar en avgörande roll i denna omställning.

Med det uttalade målet att vara ledande i denna omställning till hållbara transportsystem har Scania slagit fast en strategi med fokus på ökad energieffektivitet, smartare och säkrare transporter och ökad användning av förnybara bränslen.

Ett av de främsta instrumenten som gör denna förändring möjlig är uppkoppling som Scania har gått i spetsen för genom att införa det som standard. I dag drar mer än 50 000 Scaniakunder över hela världen nytta av detaljerad information sina flottor med en kvarts miljon fordon.

– En växande del av våra intäkter kommer från uppkopplingstjänster och andra nya områden, förklarar Henrik Henriksson. Under det gångna året har vi kunnat konstatera att fem procent av intäkterna hänger direkt eller indirekt samman med uppkopplade fordon.

Uppkopplingen innebär stora möjligheter att minska slöseri i transportsystemen och att maximera tillförligheten. Detta är absolut nödvändigt i en bransch där ett par dagars stillestånd för en lastbil kan få betydande följder för en kunds intjäning. Flera samverkande uppkopplade tjänster kan även bidra till att minska bränslekostnaderna, som normalt utgör en tredjedel av åkeriernas utgifter.

Dessutom finns stor potential att genom uppkoppling uppnå flödesfördelar i de branscher i vilka Scanias kunder verkar, till exempel inom byggindustrin, kollektivtrafik och skogsnäringen. Scania drar nytta av information i realtid för att optimera vägsträckan och för den aktuella kunden förutse hur denne ska få ut maximalt av varje fordon. Oavsett om det handlar om att en lastbil för fjärrtransporter ska vara på väg så många dagar som möjligt, kunskaper om logistiken för stora byggarbetsplatser eller storstädernas kollektivtrafiksystem, skapar uppkoppling och dataanalyser förutsättningar för att kunderna ska kunna leverera de bästa möjliga transporterna.

"Den tunga transportindustrin står på randen till en genomgripande förändring mot hållbara transportsystem"

Henrik Henriksson

VD Scania

Autonom fordonsteknik, där Scania samarbetar med Ericsson kring förbättrad trådlös kommunikation mellan tunga fordon, är ett område med snabba framsteg. Möjligheterna inom autonom teknik kommer att växa ytterligare när de 5G-nätverk som Ericsson utvecklar tas i drift. Scania har nyligen tilldelats ett projekt för att utveckla världens första fullskaliga autonoma lastbilskonvoj i Singapore. Med tillförlitlig kommunikation mellan lastbilar och bussar kan avstånden mellan fordonen på ett säkert sätt minskas, vilket minskar luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen. Uppkoppling möjliggör även realtidsuppdateringar om väderförhållanden, väghinder och andra säkerhetsrisker.

Scania går nu vidare i att utveckla tjänster som ökar effektiviteten i transportsystemen genom Scania One, ett öppet system för befintliga och kommande tjänster utvecklade av Scania och externt innehåll. Scania One skapar en omfattande ingång till alla existerande och nya tjänster i valfri enhet, mobil eller stationär.

För mer information, kontakta:

Karin Hallstan, Public Relations Manager,

Tel: 076-842 8104,

E-post: karin.hallstan@scania.com