Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania tar täten

Scania tar täten i världens första fullskaliga självkörande lastbilskonvoj

Scania har fått i uppdrag att utforma världens första projekt för fullskaliga självkörande lastbilskonvojer. Projektet baseras på företagets egen avancerade teknik för så kallad platooning. Lastbilarna kommer att transportera godscontainrar på allmän väg mellan två hamnterminaler i Singapore. Målet är köra konvojer med fyra lastbilar – där de tre lastbilarna efter ledarfordonet är självkörande. I uppdraget ingår också att automatisera lastning och lossning.

– Självkörande fordon och konvojkörning är hörnstenar i framtida hållbara transportsystem, säger Claes Erixon, forsknings- och utvecklingschef på Scania. Detta är ett utmärkt tillfälle att visa vår ledande ställning och teknik inom detta nya spännande område. Scania är banbrytande inom denna teknik, som både kan rädda liv i trafiken och avsevärt minska miljöpåverkan från transporter.

Projektet, som sträcker sig över flera år, organiseras av transportministeriet och hamnmyndigheten i Singapore (PSA Corporation). Även japanska Toyota medverkar i projektet.

Singapore är ledande i införandet av självkörande fordon och har tidigare testat tekniken för personbilar, taxi, nyttofordon och bussar. Försöken utvidgas nu till att omfatta tester av självkörande lastbilskonvojer. Med konvojkörning finns en betydande potential för att uppnå både stora bränslebesparingar och ökad trafiksäkerhet.

– Åkeriverksamhet är idag mycket personalintensiv. Eftersom det råder brist på förare kommer tekniken med självkörande lastbilar att ge möjlighet att öka produktiviteten inom både hamn- och åkerinäringen. Tekniken innebär även att förarna kan bredda sin kompetens genom nya roller som till exempel transportledare och -chef, säger Pang Kin Keong, ordförande för den kommitté som ansvarar för självkörande vägtransporter i Singapore (CARTS).

Eftersom fordonsflottan i Singapore närmar sig en miljon, ska initiativet möta det ökade resandet och de markbegränsningar som finns; 12 procent av Singapores totala yta används för vägar och infrastruktur för landtransporter. Dessutom står Singapore inför en brist på förare.

Regeringen har därför etablerat Singapore som ett ”levande laboratorium” för nya fordonskoncept som kan öka produktivitet, trafiksäkerhet, optimera vägkapacitet och möjliggöra nya mobilitetskoncept.

– Scania ligger i framkant inom den nyskapande tekniken för självkörande fordon, liksom system för konvojkörning. Singapore har redan lanserat flera initiativ för självkörande fordon, och tillsammans kommer vi nu att demonstrera hur produktiviteten i Singapores hamn avsevärt kan höjas, säger Mark Cameron, landschef, Scania Singapore.

Försöken med självkörande lastbilskonvojer i Singapore sker i två faser, där den första omfattar utformning, test och anpassning av tekniken till lokala förhållanden. Under denna fas kommer Scania och Toyota att utföra testerna i sina respektive forskningscentra i Sverige och Japan och därvid kunna dra nytta av redan pågående utvecklingsarbete. Den andra fasen utgörs av lokala tester och viss utveckling av tekniken i Singapore. Scania har lett det europeiska forskningsprojekt Companion på SEK 50 miljoner, som har utvecklat system för att tillämpa lastbilskonvojteknik.

Scania arbetar också med att förbättra trådlös kommunikation mellan tunga fordon, vilket gör att man på ett säkert sätt kan minska avståndet mellan fordonen och därmed minska luftmotståndet och bränsleförbrukningen. Inom detta område samarbetar Scania med Ericsson, som bistår med expertis inom såväl 5G-teknik som inom mjukvara och tjänster för att möjliggöra nya mobilitetskoncept. 

För ytterligare information, vänligen kontakta Karin Hallstan, Public Relations Manager, tel 076 842 81 04, e-post karin.hallstan@scania.com