Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2015

 

– Det ökande behovet av transporter måste hanteras samtidigt som utsläpp och klimatpåverkan inte kan fortsätta öka. Transport och mobilitet måste vara en del av lösningen. Scania är väl rustat för att anta denna utmaning. Det slår Scanias VD Henrik Henriksson fast i bolagets integrerade års- och hållbarhetsredovisning för 2015, som från och med idag finns tillgänglig på Scanias webbplats.

Scanias års- och hållbarhetsredovisning 2015 belyser de drivkrafter som påverkar transportsektorn, beskriver bolagets affärsmodell och värdeskapande för dess intressenter.

 

 

 

 

Parallellt med att beskriva arbetet mot högt ställda standards på hållbarhetsområdet lyfter rapporten fram Scanias syn på vad som krävs för att ställa om till morgondagens hållbara transportsystem. I framtida system kommer energieffektivisering, alternativa bränslen och elektrifiering vara de viktigaste områdena och Scania kan redan idag erbjuda innovativa tekniska lösningar här. För att uppnå ett hållbart transportsystem är det dock nödvändigt att titta på hela logistiksystemet, där potentialen att förbättra effektiviteten är enorm.

 

 

 

 

Att aktivera kommunikationen inom hela transportsystemet genom uppkoppling kräver smart infrastruktur och en bred användning av informations- och kommunikationsteknik. Det behövs också ett nytt sätt att tänka kring transporter, innovation och samarbeten.

 

 

 

 

”Det är genom partnerskap med våra kunder och andra aktörer, i och utanför branschen, vi skapar oss en verklig förståelse kring vad som behövs för att förändra transportsystemen och öka effektiviteten i hela värdekedjan”, säger Henrik Henriksson.

 

 

 

 

Scania arbetar integrerat med hållbarhet. Ansvaret för miljö, sociala och etiska frågor och ekonomi ligger i linjeorganisationen och i kärnprocesserna. För att bättre reflektera detta tar Scania ytterligare ett steg mot integrering och publicerar en års- och hållbarhetsredovisning med finansiell, social och miljömässig information i en och samma rapport.