Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania och Ericsson i samarbete för ökad transporteffektivitet

 

Ericsson och Scania har inlett gemensamma forskningsinsatser för att öka takten i införandet av uppkopplade tunga fordon och infrastruktur. Det tillkännagav företagen vid Mobile World Congress i Barcelona. Ericsson och Scania är övertygade om att framstegen inom kommunikationsteknik och det framtida införandet av 5G-nätverk kommer att lägga grunden för förbättringar inom transport av människor och gods.

– Vi har sedan en tid diskuterat införandet av kommunikation mellan fordon och mellan fordon och infrastruktur, och nu händer det verkligen, säger Håkan Schildt, chef för strategi och affärsutveckling på Scania affärsenhet Connected Services and Solutions. Vi ser nu större möjligheter att skapa tillförlitliga kommunikationer genom mobilnätverken.

 

Utvecklingen inom LTE och 5G-standardisering har öppnat möjligheter för kommunikation mellan fordon genom mobilnätverk, samtidigt som riskerna för osäkerhet kring fördröjning minimeras.

 

Scania har gått i spetsen för nya koncept inom konvojkörning med lastbilskombinationer som kör med korta avstånd i led, så kallad platooning. Detta minskar luftmotstånd och därmed även bränsleförbrukning. Lagstiftningen tillåter för närvarande lastbilarna att köra med ett säkert avstånd med hjälp av fordonens normala funktioner som radar och farthållare. Ett minskat avstånd mellan fordonen – som ytterligare skulle minska bränsleförbrukningen – kräver kommunikation mellan fordonen och sammankopplade styrsystem. Ericssons och Scanias forskning har nu visat att tillförlitliga kommunikationer kan uppnås med hjälp av 4G- och framtida 5G-system.

 

I ett bredare perspektiv, möjliggör kommunikation mellan fordon och infrastruktur system för konvojkörning och för att planera och skapa konvojer efter rutt och tidsschema. Lastbilar kan därigenom optimalt ansluta till och lämna konvojer.

 

– Med tanke på de enorma vinsterna är vi övertygade om att kommunikation mellan fordon kommer att införas av transportföretag med alla olika inriktningar, säger Claes Herlitz, chef för Automotive på Ericsson. Det svarar direkt mot de utmaningar som ökade passagerar- och godsvolymer innebär, och förbättrade kommunikationer kan bidra till ökad effektivitet i logistik och därigenom minskad miljöpåverkan.

 

För mer information om konvojkörning med uppkopplade fordon, se Scanias film på Youtube: youtu.be/z9OpHw-wlmg

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62.