Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania har nu 10 000 uppkopplade fordon

 

Sedan den 11 januari i år har Scania 10 000 uppkopplade fordon i Sverige. Fördelen med tekniken är att åkerierna kan följa upp och utvärdera driften av fordonen – och därmed sänka kostnader.

För fem år sedan införde Scania uppkoppling som standard på de europeiska marknaderna. I Sverige finns det nu 10 000 uppkopplade fordon, och globalt är antalet uppe i jämna 170 000.

 

– Allt fler inser möjligheterna med uppkoppling i syfte att effektivisera sitt fordonsutnyttjande och därmed minska sina kostnader. Intresset ökar i takt med att vi breddar vårt utbud av uppkopplade tjänster, även bland våra busskunder, säger Daniel Boethius, servicemarknadsdirektör vid Scania-Bilar Sverige AB.

 

Scanias satsning på uppkoppling startade redan i början av 2000-talet, då de första digitala så kallade Fleet Management-tjänsterna lanserades. Då handlade det om information som hämtades från fordonets elektroniska styrsystem och som användes för att analysera bränsleförbrukning och slitage, som till exempel hur föraren växlat, bromsat och utnyttjat motorns varvtalsområde. Dessa uppgifter låg till grund för tjänsten Förarträning, som senare kompletterades med Förarcoaching och som idag är bärande element i Ecolution by Scania.

 

Scania har börjat använda uppkoppling för att fjärravläsa fordonsdata och diagnosticera fordonen, vilket minskar stilleståndstiden både vid planerade verkstadsbesök och vid utryckning till fordon som fått driftsavbrott längs vägen.

 

Nästa steg i utvecklingen av kommunikation med fordonet är service och underhåll som baseras på dess specifika användning och körsätt i stället för enbart körsträcka, vilket traditionellt gäller i branschen.

 

Scania betraktar utvecklingen av elektroniska styrsystem som kärnverksamhet och informationen från uppkopplade fordon som en strategisk tillgång.

 

– Strategin lades fast under 1990-talet och har bland annat resulterat i att Scania kunnat lansera system för att stimulera och hjälpa förarna att köra bränsleekonomiskt och trafiksäkert, säger Daniel Boethius.