Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scanias gas- och hybridlastbil certifierat för tysta leveranser

 

Scanias gas- och hybridlastbilar har nu certifierats enligt Piek-Keur QuietTRUCK-standarden. Denna certifiering har anammats av flera europeiska städer som en förutsättning för distribution nattetid.

Enligt kraven för certifieringen får bullernivån från lastbilen, som även omfattar tillhörande utrustning som bakgavellyft, inte överstiga 72 dB(A) på 7,5-meters avstånd från fordonet. Detta innerbär att bullernivån i det närmaste halveras jämfört med en vanlig diesellastbil. För att uppfylla Piek-Keur QuietTRUCK-kraven måste tillverkaren uppfylla flera krav på begränsad bullernivå bland annat när det gäller acceleration, inbromsning och backvarningssystem.

 

– Typiska frågor som vi måste hantera i ett Piek-certifierat fordon är evakuering av tryckluft efter bromsanvändning samt tändordningsljud från avgasutsläpp, säger Ragnar Glav, chef för akustikteknik på Scania.

 

Scania erbjuder Euro 6-lastbilar för såväl komprimerad som flytande gas. Med biogas uppnår lastbilarna en 90-procentig minskning av CO2-utsläppen jämfört med fossil diesel. Dessutom lanserade Scania nyligen sin första elhybridlastbil för distribution som i kombination med biobränsle uppnår en motsvarande stor CO2-minskning.

 

– Utöver att lastbilen är väsentligt mer energieffektiv är möjligheterna till minskat buller väldigt attraktivt för kunder, säger Nils-Gunnar Vågstedt, chef för el- och hybriddrivlinor på Scania. I många fall kommer det att vara av stort intresse att kunna utöka leveranstiderna från 8 till 16 timmar på dygnet. En leveransslinga som i europeiska städer tar 2–2,5 timmar i rusningstid kan halveras på natten. Om vi även tar hänsyn till förarnas rast- och vilotider kan vi uppnå upp till fyra gånger fler dagliga leveranser per lastbil.