Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania delårsrapport januari–september 2015

 

Scanias omsättning för de första nio månaderna steg till 69,7 miljarder kronor och resultatet uppgick till MSEK 7 046, vilket gav en rörelsemarginal på 10,1 procent (9,7).

Högre fordonsvolymer i Europa, ökade serviceintäkter och positiva valutaeffekter motverkades av lägre fordonsvolymer i Latinamerika och Eurasien. Jämfört med förra årets tredje kvartal steg orderingången för lastbilar i Europa. Scanias position på Europamarknaden är fortsatt stark med en marknadsandel på 16,6 procent jämfört med 15,0 procent 2014, bland annat tack vare ett ledande Euro 6-program.

Hela rapporten finns att ladda ner som pdf.