Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Hybridlastbil breddar Scanias utbud

 

Scania inleder nu en omfattande introduktion av ett komplett produktutbud med alternativa bränslen och drivlinor för Euro 6. Satsningen är ett avgörande steg i företagets långsiktiga arbete med att erbjuda det mest kompletta erbjudande för hållbara transportlösningar. En egenutvecklad hybridlastbil för citynära distributionstrafik som kan kombinera el- och biodieseldrift utgör spetsen i ett program som omfattar motorer för gas och biogas, biodiesel, bioetanol samt HVO (biovegetabilisk olja). Scania är den tillverkare som har det bredaste utbudet för alternativa drivmedel, en position som nu förstärks ytterligare.

− Oavsett vilken typ av körning det handlar om eller hur de lokala förutsättningarna ser ut, finns det sannolikt alltid en alternativlösning från Scania att beställa, här och nu, framhåller Magnus Höglund, ansvarig för alternativa bränslen och drivlinor inom Scania Trucks. Med den här introduktionen visar vi att alla slags transportkunder och -utförare med enkla medel kan reducera sitt CO2-avtryck, utan försakelser eller att det ens behöver leda till några mer betydande merkostnader.

 

Nyast och mest spektakulär i Scanias erbjudande är den hybridlastbil som i dagarna premiärvisas för och provkörs av europeiska lastbils- och miljöjournalister. Den har en av Scania egenutvecklad hybridlösning som innebär att en 18-tons distributionsbil kan köra på ren eldrift i upp till två kilometer.

 

Eldriften är främst avsedd för sammanhang där andra slags lösningar inte täcker alla behov, exempelvis vid distributionstrafik nattetid i ljudkänsliga miljöer eller vid körning i lager och parkeringsgarage där man inte vill ha några avgaser alls. Eldriften kombineras med en förbränningsmotor, Scanias 9-liters Euro 6-motor på 320 hästkrafter som kan köras på 100 procent biodiesel som FAME eller HVO. Med det senare bränslet kan CO2-reduktionen uppgå till så mycket som 90 procent.

 

− Det är en mycket speciell upplevelse att köra en tung lastbil där det enda ljudet är däckens fräsande mot asfalten och ett svagt vindbrus, berättar Magnus Höglund. Det vi ser här är början på en revolution som kommer att göra stor skillnad. Ljudlösa, delvis avgasfria lastbilar kan exempelvis göra ett bättre jobb nattetid i städerna med allt från distributionskörning till städning, sophämtning och andra samhällsuppgifter. Hybridiseringen kan också leda till högre utnyttjandegrad av varje enskilt fordon när användningsmöjligheterna ökar.

 

Scania var den första tillverkaren som kunde sälja och leverera Euro 6-motorer, den högsta nuvarande emissionsklassningen i Europa som i sig gör stor skillnad när det gäller utsläpp av emissioner. Scania var också först på marknaden med ett komplett motorprogram, baserat på tre olika plattformar, för biodiesel som kan ge CO2-reduktioner på upp till 65 procent om den är av FAME-typ.

 

Dessutom har Scania under 2015 gett grönt ljus för användningen av HVO i befintliga Euro 5- och Euro 6-motorer. Detta förnyelsebara biodieselbränsle kan i bästa fall ge CO2-reduktioner på upp till 90 procent.

 

− I och med den här introduktionen har våra kunder – och deras kunder, som ofta är den pådrivande parten när det gäller miljöaspekter – oöverträffade möjligheter att välja alternativa drivmedel till sina verksamheter. Biodieslarna sträcker sig från 250 till 580 hästkrafter och lämpar sig för allt från lätt till riktigt tung drift. Att vi nu också introducerar en ED95-motor på 280 hästkrafter för Euro 6 är unikt i branschen. Bioetanol är ett ovanligt klimatsmart, billigt och lätthanterligt alternativdrivmedel som dessutom finns att tillgå i stora volymer.