Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Fortsatt hög efterfrågan på tunga lastbilar i Europa

 

Efterfrågan på tunga lastbilar i Europa är fortsatt stark och den höga aktiviteten inom transportnäringen ger tillförsikt inför framtiden. Scania upprätthåller en hög marknadsandel i Europa både på lastbils- och bussidan.

Efter flera tröga år verkar den europeiska marknaden för tunga lastbilar ha tagit fart och än syns inga signaler som tyder på att aktiviteten kommer att avta under de närmsta kvartalen.

 

– Våra kunder har en hög beläggningsgrad vilket ökar incitamentet att förnya och utöka flottorna. Andra viktiga underliggande faktorer är att det finns ett utbytesbehov av de stora volymerna från 2007-2008 och att kunderna nu känner sig trygga med den nya Euro 6-teknologin, säger Scanias VD och koncernchef Per Hallberg.

 

Scanias marknadsandel i Europa ligger på starka 16,6 procent för årets första nio månader, vilket är 1,6 procentenheter bättre än i fjol. Ökningen är bland annat kopplad till ett ledande Euro 6-program och försäljningsaktiviteter i nya segment.

 

– För att upprätthålla och ta nya marknadsandelar fortsätter vi arbetet med att gå in i  nya segment. Vi fortsätter att fokusera på försäljningsaktiviteter som genererar ökad försäljning av bygg- och anläggningsfordon, distributionsfordon och olika typer av specialfordon, säger Per Hallberg.

 

Orderingången i Europa var fortsatt stark trots säsongsmässig påverkan. Samtidigt är efterfrågan fortsatt mycket svag i Brasilien även om Latinamerika som helhet inte saknar ljusglimtar, som exempelvis Argentina, Chile och Peru. Efterfrågan var fortsatt låg i Ryssland och i Mellanöstern. Totalt sett uppgick Scanias orderingång till 14 921 (16 989) lastbilar under det tredje kvartalet 2015.

Även på bussidan är Scanias marknadsandel i Europa stark på 6,8 procent för årets första nio månader, jämfört med 5,1 procent motsvarande period ifjol.

 

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62.