Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Förslag på premie för inköp av eldrivna bussar i budgetpropositionen

 

Regeringen kommer i budgetpropositionen att föreslå en premie för inköp av elbussar.

En ny premie för att stötta marknadsintroduktion av eldrivna bussar införs från 2016. Under 2016 är premien 50 miljoner kronor och för åren 2017-2019 100 miljoner kronor per år.

 

Eldrivna bussar ger mindre klimatutsläpp, mindre buller och frigör biodrivmedel till andra tunga fordon som är svårare att elektrifiera. Svenska tillverkare kommer att börja serietillverka elbussar inom kort. Regeringen bedömer att en premie till just elbussar kan bidra till ökad efterfrågan och därigenom fler arbetstillfällen.

 

Det handlar om en budgetpost om 50 + 100 + 100 + 100 milj under tidsperioden fram till och med 2019. Det är ännu inte känt hur stödet rent konkret ska utformas, hur hög premien per buss blir och om det enbart riktas till elbussar eller om även hybrider innefattas. Mer information kommer senast den 21 september när budgetpropositionen presenteras i sin helhet.

 

 

 

- Det är bra att regeringen börjar genomföra förslag som strävar mot 2030-målen och en fossilfri fordonsflotta, säger Jonas Kempe, Head of Solutions Portfolio, Buses and Coaches. Att börja öka användningen av el i innerstadstrafik nu är ett steg i rätt riktning liksom viljan att prioritera biodrivmedel för regionbussar och godstransporter.

 

 

 

- Redan nästa år börjar Scania att tillsammans med SL köra med en elbuss för induktiv laddning i riktig trafik på busslinje 755 i Södertälje. Inom några år är tekniken för helelektriska bussar tillräckligt mogen för att fungera i större skala, med krav på ekonomi och pålitlighet, avslutar Kempe.