Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Rekordhög marknadsandel i Europa

 

Scanias marknadsandel i Europa nådde rekordhöga 17,2 procent under det första halvåret 2015. Ökningen är bland annat kopplad till den tidiga och mycket framgångsrika introduktionen av Euro 6-programmet och försäljningsaktiviteter i nya segment.

Scania ökade marknadsandelen på den europeiska lastbilsmarknaden till 17,2 procent under perioden januari till juni 2015. Det kan jämföras med 15,3 procent under motsvarande period 2014. Den positiva trend som inleddes förra året i och med övergången till emissionsstandarden Euro 6 fortsätter således.

 

− Återkopplingen från våra kunder vittnar om att vi har levererat på de höga förväntningar som ställs på vårt Euro 6-motorprogram och att efterfrågan är god på de stora marknaderna i Europa, säger Scanias VD Per Hallberg.

 

De andra och tredje generationens Euro 6-motorer från Scania har visat sig prestera mycket väl hos kunderna och i branschpressens tester. Ökade försäljningsaktiviteter i nya segment har också bidragit till den rekordhöga marknadsandelen i Europa.

 

Orderingången i Europa ökade med 41 procent till 13 270 (9 410) Scanialastbilar jämfört med andra kvartalet 2014.

 

Samtidigt är efterfrågan fortsatt svag i Brasilien och Ryssland.

 

− I Brasilien påverkas orderingången av den låga ekonomiska aktiviteten och de försämrade villkoren för subventioner av lastbilsköp. Även Ryssland präglas av låg aktivitet, förklarar Per Hallberg.

 

Orderingången i Latinamerika minskade med 34 procent till 2 611 (3 960) enheter under andra kvartalet jämfört med samma period 2014. I Eurasien, där Ryssland är den stora marknaden, minskade orderingången med 4 procent till 731 (760) enheter.

 

Totalt sett uppgick Scanias orderingång till 19 823 (20 987) lastbilar under det andra kvartalet 2015.

 

För ytterligare information, kontakta Per Hillström, IR-chef,  tel. 08 553 502 26.