Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania ger möjlighet att köra Euro 5- och Euro 6 på HVO

 

I enlighet med filosofin om att alla alternativa bränslen behövs, introducerar Scania nu möjligheten att köra Euro 5- och utvalda Euro 6-lastbilar och bussar på HVO, Hydrogenerated Vegetable Oil.

HVO är kemiskt sett närmast identiskt med fossil diesel. Vid användning i dieselmotorer ger det en CO2-reduktion på 85 procent till en något högre bränslekostnad men utan krav på kortare serviceintervaller.

 

- Scania har redan, tveklöst, fordonsbranschens bredaste erbjudande inom alternativa bränslen, säger Johan Améen, ansvarig för alternativa bränslen på Scania-Bilar Sverige. Genom att även addera HVO stärker vi den positionen ytterligare. Tekniskt är HVO ett mycket attraktivt bränsle, utmaningen idag är tillgången i distributionsledet.

 

I ett första skede godkänner Scania användningen av HVO-bränsle i Euro 5-klassade lastbilar och bussar, för alla slags driftstyper och applikationer. För Euro 6 genomförs först ett fältprov tillsammans med ett antal utvalda, större svenska kunder som exempelvis Renova, Kaj Inrikes och Götene Kyltransporter.

 

- Målet är att ha ett hundratal Euro 6-fordon i drift i början av hösten, det blir då en mix av såväl befintliga som nylevererade fordon, säger Johan Améen. Det finns ett starkt intresse bland ett antal stora kunder med ambitionen att reducera sina koldioxidutsläpp att vara med och utvärdera detta i ett fullskaligt fältprov. Vi hoppas kunna se de första resultaten samtidigt som bränslet, om allt löper som planerat, får en officiell standard framåt årsskiftet.

 

Några större svenska åkerier som redan har tecknat sig för att medverka i fältprovet är avfalls- och återvinningsföretaget Renova, Kaj Inrikes AB som bland annat kör för Ikea samt Götene Kyltransporter som med ett 80-tal bilar är en ledande aktör inom kyltransporter i Sverige.

 

- Vi har stora förhoppningar på HVO-bränslet, säger Kaj Johansson, VD för Kaj Inrikes. Vi driver en medveten satsning på såväl kommunikationsteknik som miljöinvesteringar och är övertygade om att en tätposition inom de områdena gynnar vårt företag och bidrar till en bättre miljö. För oss är det en självklarhet att vilja utvecklas och ta till oss nya möjligheter.

 

Hur ska man då som ägare till en Scania med en Euro 5- eller Euro 6-motor veta om man kan tanka med HVO?

 

- Det finns inga stora hinder, men trots allt är det några saker man behöver tänka på, framhåller Johan Améen. Vår rekommendation att alltid rådgöra med sin Scania-kontakt, det går exempelvis en gräns vid vissa chassinummer om fordonet har rätt typ av packning i bränslesystemet.

 

Den främsta utmaningen i dagsläget för många åkare är antagligen att komma över HVO-bränsle på marknaden. I det avseendet är det väsentligt enklare med ”vanlig” biodiesel (RME) och där erbjuder Scania Euro 6-motorer med effekter från 320 till 580 hästkrafter. I praktiken kan nästan alla få en biodieselmotor som är skräddarsydd för just deras applikation och typ av drift. Biodiesel av RME-typ är fortfarande det enda alternativet som ger både CO2-reduktion och sänkta kostnader vi användning

 

i dieselmotorer.

 

- HVO är ett intressant bränsle som har funnits i kulisserna ett antal år men som  hämmas av att såväl produktionen som distributionen är begränsad, säger Johan Améen. Från Scania ser vi i nuläget HVO främst som ett komplement till våra gasmotorer och våra biodieselmotorer för RME. Vi har också informerat om att vi utvecklar Euro 6-motorer för ED95. Om transportköparna och fordonsindustrin ska kunna göra gemensam sak i kampen mot CO2, då måste alla blommor få blomma.

 

 

HVO är baserat på vegetabilisk olja eller animaliska fetter som har processats vidare med hjälp av vätgas. I praktiken skapas ett bränsle med kolvätekedjor som utgör en kopia av fossilbaserad diesel, men som är väsentligt renare och förnyelsebart. I princip kan HVO blandas fritt med andra biobränslen, givet att man följer vissa rutiner. Faktum är att all konventionell diesel som säljs i Sverige idag är låginblandad med HVO just för miljöegenskapernas skull. Dock finns det vissa förbehåll och krav på filterbyten om man önskar växla mellan olika alternativbränslen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information, kontakta Scania-Bilar Sverige AB:

 

 

 

 

 

 

Johan Améen, Ansvarig alternativa bränslen, +46 10 706 62 58

johan.ameen@scania.com

 

 

Peter Kaméus, Kommunikationschef, tel.

+46 10 708 64 13

peter.kameus@scania.com