Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scanias utvecklare blickar in i framtiden

 

Med information projicerad direkt på vindrutan i en ny prototyp av en simulator undersöker Scanias utvecklare hur den framtida förarmiljön bör se ut.

Pling! Konvoj av lastbilar om två kilometer - vill du ansluta?

 

Numera finns en prototyp integrerad i Scanias nya körsimulator för framtida förarmiljö som ger värdefulla testdata för Scanias utvecklare på hur förarna reagerar på olika signaler och andra yttre faktorer. Tanken är att noggrant undersöka förarens behov av relevant information för framtida autonoma system av självkörande lastbilar.

 

"Projektets mål var att utforma bästa möjliga koncept-förarhytt ur ett förarperspektiv för en autonom lastbil. För att göra detta behövde vi en innovativ designmetod, såväl som nya teståtgärder”, säger Stas Krupenia, senior ingenjör på Scania.

Anslut till ett ”tåg” av lastbilar

Prototypen är en del av MODAS, ett forskningsprojekt där Scania, Interactive Institute Swedish ICT, Luleås Tekniska Universitet och Uppsala Universitet ingår. Projektet finansierades delvis av FFI, ett samarbete mellan den svenska regeringen och fordonsindustrin med fokus på fordonsstrategisk forskning och innovation.

 

 

 

Projektet har utvecklat ett koncept som bygger på en så kallad multimodal interface. Den ena delen är en visuell display på vindrutan framför föraren. Här får föraren en omfattande och lättillgänglig bild av lastbilens position på vägen, trafikmiljön och omgivande fordon. Föraren kan även få tillgång till information om lastbilskonvojer att ansluta till och därmed dra nytta av lägre luftmotståndet i ett "tåg" av lastbilar.

En guide till det rätta beslutet

Den andra delen av det multimodala interfacet är en uppsättning av noggrant utvalda ljud som syftar till att vägleda föraren att prioritera korrekt och fatta rätt beslut. Ljudtekniker har varit med i projektet för att utveckla exakt rätt varningssignaler som verkligen hjälper föraren i stället för att störa honom eller henne.

 

”Systemet påverkar föraren att ta omedelbara beslut, att bromsa eller svänga, men det ger också information om vägen framför, så som ’häftigt regn inom 20 minuter’”, säger Johanna Vännström, fordonsergonom på Scania.

Från körning till övervakning

Scanias forskning i autonoma fordon fokuserar på att använda dagens och framtida teknik för att öka trafiksäkerheten samt för att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen. Framtida automatiserade system innebär att förarens roll kommer att utvecklas från att köra till att övervaka.

 

"Det är inte tänkt att ersätta föraren, utan göra befintliga förare än mer skickliga", säger Johanna Vännström. "Det här projektet fokuserar inte på teknologi. Istället är det helt baserad på föraren och förarens behov. Systemet kan hantera många av de operativa besluten medan föraren kan koncentrera sig på strategiska beslut såsom omdirigering och godsleverans."

Att påverka framtiden

Jeffrey Joslin är en av de förare som varit involverad i att testa det nya systemet.

 

”Att för mig som förare ta del av detta projekt är extremt givande och roligt. Det ger mig möjlighet att påverka framtiden för mig och mina kollegor, och även de verktyg vi kommer att använda”, säger han.