Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2014

 

Scanias årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2014 finns från och med idag tillgängliga på scania.com. Årsredovisningen, som beskriver Scanias verksamhet, strategi och finansiella utveckling, publiceras på svenska och engelska medan hållbarhetsredovisningen, som ger en utförlig rapportering av hållbarhetsarbetet, finns tillgänglig på engelska.

Hållbarhetsredovisningen för 2014 betonar de fortsatta framgångarna med att minska koldioxidutsläppen för kunderna och även från Scanias egen verksamhet. Scania har som mål att vara ledande inom hållbara transporter.

 

”Det finns ingen konflikt mellan effektiv logistik, koldioxidminskning, socialt och etiskt ansvarstagande och ett starkt finansiellt resultat; för mig är det en förutsättning”, säger Scanias VD Martin Lundstedt.

 

Ett viktigt budskap är att potentialen att förbättra effektiviteten i dagens transportsystem är enorm och detta öppnar upp flera nya affärsmöjligheter för Scania. Scania är väl positionerat för att dra nytta av sin styrka i att jobba med ständiga förbättringar för att optimera logistikflöden. Inte bara för Scanias kunder utan också för deras kunder. Det kommer att kräva nya arbetssätt med en god förståelse av logistikflödet från produktion till distribution och försäljning – ett tillvägagångssätt som finns djupt rotat i Scania.

 

Viktiga områden för framtiden omfattar integrerade transportlösningar, alternativa bränslen och hybrider med ökat inslag av elektrifiering.

 

”Vi vill åstadkomma ett nytt sätt att tänka kring transporter, ett som drivs av innovationer och bygger på samarbete”, säger Martin Lundstedt. ”Genom partnerskap med våra kunder och övriga intressenter får vi verklig förståelse kring det som behövs för att förändra transportsystemen och öka effektiviteten i hela värdekedjan”.