Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania bokslutskommuniké januari-december 2014

 

Scanias nettoomsättning steg till rekordnivån 92 miljarder kronor och resultatet för helåret 2014 ökade till MSEK 8 721. Rekordhöga servicevolymer, rekordstarkt resultat från Financial Services och positiva valutaeffekter motverkades delvis av en sämre marknadsmix.

Sammanfattning av helåret 2014

 

 

• Rörelseresultatet steg med 3 procent till MSEK 8 721 (8 455)

 

• Nettoomsättningen steg med 6 procent till rekordnivån MSEK 92 051 (86 847)

 

• Kassaflödet uppgick till MSEK 4 690 (3 742) för Fordon och Tjänster

 

Kommentar av VD Martin Lundstedt:

 

”Scanias nettoomsättning steg till rekordnivån 92 miljarder kronor och resultatet för helåret 2014 ökade till MSEK 8 721. Rekordhöga servicevolymer, rekordstarkt resultat från Financial Services och positiva valutaeffekter motverkades delvis av en sämre marknadsmix. Total orderingång för lastbilar under fjärde kvartalet ökade jämfört med föregående kvartalet. Ökningen var främst relaterad till en uppgång i Europa, vilket är i linje med säsongsmönstret på den europeiska marknaden. Scania har stärkt sin position på Europamarknaden med ökad marknadsandel jämfört med 2013, bland annat genom ett ledande Euro 6-program och ett brett motorutbud för alternativa bränslen. Orderingången i Latinamerika minskade. Låg ekonomisk aktivitet och osäkerhet kring det subventionerade finansieringsprogrammet i Brasilien påverkade negativt. I Asien minskade orderingången jämfört med föregående kvartal relaterat till Mellanöstern. Orderingången i Ryssland höll uppe men utsikterna för regionen är osäkra. Inom bussar var orderingången högre sekventiellt, drivet av Asien. För motorer steg orderingången och leveranserna till rekordnivåer. Scania fortsätter det långsiktiga arbetet med att öka marknadsandelen inom service och intäkterna ökade med 8 procent till rekordhöga 18,8 miljarder kronor för 2014. Financial Services redovisade vinstrekord, med ett rörelseresultat på över 1 miljard kronor. Inom växellådor har Scania startat ett omfattande samarbete med MAN, vilket kommer innebära ett stärkt produkterbjudande och betydande skalfördelar på längre sikt.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

 

 

 

Per Hillström

 

Investor Relations

 

Tel. 08-553 502 26

 

Mobil tel. 070-648 30 52

 

 

Erik Ljungberg

 

Corporate Relations

 

Tel. 08-553 835 57

 

Mobil tel. 073-988 35 57