Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania testar trådlös laddning av elbuss i Södertälje

Scania blir först i Sverige med att testa en elhybridbuss som laddas trådlöst.

I juni 2016 ska denna nya teknik börja köras i Södertälje när en Scania stadsbuss med elhybridteknik tas i linjetrafik i staden.

Inom Scania pågår en intensiv forskning kring olika typer av elteknik som kan ersätta eller komplettera befintlig teknik med förbränningsmotorer. Ett av teknikspåren är så kallad induktiv laddning. Det innebär att fordonet trådlöst tar upp energi från vägbanan.

 

Nu kommer Scania och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, inom ramen för det nya gemensamma forskningslabbet ITRL, Integrated Transport Laboratory, testa tekniken i kommersiell drift, vilket är första gången det sker i Sverige.

 

Energimyndigheten går in med 9,8 miljoner kronor för att fältprovet ska kunna genomföras. Övriga intressenter är Södertälje kommun, Stockholms läns landsting och Tom Tits, det tekniska upplevelsemuséet för barn och ungdomar.

 

Inom ramen för fältprovet kommer en Scania stadsbuss med elhybriddrivlina att gå i linjetrafik i Södertälje med start i juni 2016. Vid en av hållplatserna ska det finnas en laddstation där bussen på sex-sju minuter kan fylla på tillräckligt mycket energi för att kunna klara hela linjesträckningen.

 

– Huvudsyftet med fältprovet är att utvärdera tekniken i verklig drift, säger Nils-Gunnar Vågstedt, chef för hybridutveckling inom Scania. Att växla över från förbränningsmotorer till eldrift har en enorm potential. Fältprovet i Södertälje är ett första steg mot prov av helt elektrifierade vägar där elfordon tar upp energi från vägbanan.

 

Att bygga ut en infrastruktur och ställa om bussflottan till fordon som går uteslutande på el ger många fördelar för en stad. Med en flotta på 2 000 bussar kan staden spara upp till 50 miljoner liter bränsle per år. Det betyder att drivmedelskostnaderna minskar med upp emot 90 procent.

 

Förutom den trådlösa induktionstekniken, forskar Scania även inom andra tekniker för överföring av elenergi till fordon. Hit hör också upptagning av energi från elledningar i luften, via sladd eller via skenor.

 

– Våra kunder har olika behov och förutsättningar när det gäller att ställa om till mer hållbara transporter. Därför vill vi inte låsa upp oss till en teknik utan forskar kontinuerligt inom flera områden, säger Nils-Gunnar Vågstedt.

 

För ytterligare information, kontakta Nils-Gunnar Vågstedt, chef för hybridutveckling,  tel 08 553 859 93.