Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Obligatoriska vägtullstaggar i Norge från årsskiftet

Norska staten har beslutat om att det fr o m den 1 januari 2015 blir obligatoriskt med vägtullstaggar för tunga fordon på över 3,5 ton i Norge.

Syftet är att jämna ut skillnaderna i transportbranschen där endast en tredjedel av de utländska fordonen betalar vägtullavgift. Vägtullavgiften gäller alla tunga fordon över 3,5 ton som är registrerade i företag, stat, landsting eller kommun, eller på annat sätt används främst i näringsverksamhet i Norge, oavsett om fordonet är norskt eller utländskt.

 

Läs mer här: http://www.autopass.no/obligatoriskbrikke (norska) eller i informationsbrevet till höger (engelska).