Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania levererar omkring 1 500 biodiesellastbilar 2014

Scanias breda satsning på alternativa drivmedel och hållbar utveckling ger av­tryck också i form av stark lastbilsförsäljning.

Enbart under 2014 räknar Scania med att leverera omkring 1 500 lastbilar i Europa som drivs av någon av de fem motorvarianter för upp till 100 procent biodiesel som Scania har i sitt Euro 6-program.

− Prognosen indikerar att vi kommer att producera och leverera i storleksord­ningen 1 500 Euro 6-lastbilar för biodieseldrift under det här året, konstaterar Christopher Podgorski, chef för Trucks inom Scania. Det är en siffra jag är mycket stolt över, den visar att vår satsning på alternativa bränslen inte bara är branschens mest omfatt­ande utan också en kommersiell framgång. Det här är en konkret värdemätare för Scanias tankar om att en hållbar framtid också är en lönsam framtid.

Scania tillverkar utifrån sitt modulsystem tre olika grundmotorer för ren biodiesel­drift­ (9 liter, rak femcyl­indrig, 13 liter, rak sex­cylindrig och 16 liter, V8) i Euro 6-utförande. Tillsammans täcker de ett effekt­spann från 320 till 580 hästkrafter och en mängd olika kundbehov och körfall.

Biodiesel är det kanske mest uppskattade alternativbränslet bland åkare i Europa idag. Det är enkelt att använda, kan vid behov blandas med vanlig diesel och sam­tidigt kan CO2-reduktionen inte sällan (beroende på hur bränslet har producerats) uppgå till 65 procent eller mer.

− Inga miljöåtgärder är så effektiva som de som faktiskt blir av, betonar Magnus Höglund, segmentansvarig för alternativa drivmedel inom Scania Trucks. Tack vare bredden, levererar vi biodieselbilar till en rad marknader och för en mängd olika applikationer. Faktum är att majoriteten går till fjärrtransportkunder, en kategori som vanligtvis inte har så mycket att välja på bland alternativa drivmedel. Poängen är att de inte behöver för­saka något, de kan köpa välutrustande bilar och få all den körbar­het de är vana vid från Scania, samtidigt som de radikalt minskar sitt CO2-avtryck.

Flest biodieselbilar under 2014 räknar Scania med att leverera till marknader som Österrike, Sverige och Tyskland, men intresset växer stadigt när fler marknader får upp ögonen för möjligheterna. En av de enskilt största affärerna hittills är de 50 fjärr­distributionsbilar som schweiziska Coop har köpt, med det uttalade målet att vara koldioxidneutrala till 2023.

För ytterligare information, kontakta:

Örjan Åslund, Product Affairs, Scania Trucks, tel. 070 289 83 78,  e-post orjan.aslund@scania.com

 

 

 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 41 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2013 uppgick faktureringen till 86,8 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,2 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se